mm_logo3.jpg
mm_logo.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን

ዳግማዊት መግደላዊት

                                                                        ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

ካብ ቤት እግዚኣብሔር ርሒቀ

ኣብ ዝሙት መንገዲ ወዲቀ

ኣብ ዓለም ውሽጢ ክኹብልል

ጽናሕ ሎሚ ጽባሕ ክብል

ተቀሚጣ ኣብ ሞት እምባ

ተሳፊሬ ናይ ኃጥኣት ጃልባ

ኣብ ሞት ሃገር ክኹብልል

ሕያውያ ጓሳ ንስ ረኸበኒ

ኢዱ ዝርጊሑ ተቀበለኒ

ብንብዓተይ ጸበል ተሓጸብኩ

ብንስሓ ሕይወት ተሓጸብኩ

ለሥጋ ወደሙ ተዓደምኩ

 

በስመ አብ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን!

ናይ ሰብ ኩኪስ(ብሽኮቲ) ዝበልዐት ጓል

 

“ልቢ ሂቦም የንብቡ፡ ርእስና እንርእየሉ ኣገራሚ ታሪኽ እዩ።”

ሓንቲ  መንእሰይ ጓል እያ፡ ንጉዕዞ ኣብ መዐርፎ ነፈርቲ ተቀሚጣ ኣላ።እትሳፈረላ ነፈሪት ከም እትድንጒ ኣብዝፈለጠትሉ ወቅቲ ኣብ መዐርፎ ነፈርቲ ዘለዉ ደዃኹን ከጸብያ ዝኽእል ኩኪስን መጽሓፍን ክትገዝእ ብምኻድ ገዝአት። ናብ ኣገድስቲ ሰባት ጥራይ  ዝቅመጥዎ ስፍራ ብምኻድ ንንባብ ዝጥዕማ መደገፊ ዘለዎ ወንበር ተደላዲላ ኮፍ ብምባል ክተንብብ ጀመረት።  

ኣብጸግዓ ሓደ ሰብ መጽሓፍ የንብብ ኣሎ። ኣብ ሞንጎ ክልተ መደግፊ ወንበር ናይዞም ሰባት ድማ ኩኪስ ተቀሚጡ ኣሎ። ኣብ ሞንጎ ንባባ መዘናጊዒ ዝኾና። ኣብ ከምዚ ኩነት ካብ ኩኪሳ ሓንቲ ኣልዒላ ኣብዝበለዐትሉ ኣብ ጎና ተጸጊዑ ዘሎ ሰብ ድማ ካብ ኩኪሳ ኣልዓለ፡ ገሪሙዋ! ከየፍቀዳ ብምውሳዱ ተደነቀት። ደጊማ ሓንቲ ክትወስድ ከላ ንሱ ድማ ደጊሙ ሓንቲ ወሰደ፡ ሕጂእሞ ካብ መጠን ንላዕሊ ሓረቀት። ድፈረቱ ኣቃጸላ። በዚ ከየብቅዐ ክሳዕ መጨረሽታ ቀጸለ።

 ተቃጸለት!ግና ንዒቃ ገደፈቶ። ኣብ ከባቢአ ዘለዎ ሰባት ኣተኩሮ ክትስሕብ ኣይደለይትን። በዚ ጥራይ ኣይኮነን ብኩኪስ ምክንያት ባእሲ፡ ረብሻ ክትፈጥር ኣይደለይትን። እብኣር ኣብከምዚ እናሃለወት  ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ኩኪስ ተረፈት። “እዚ ዝተረግመ ሰብ እንታይ ኮን ክገብር እዩ” እናበለት ሓሲባ ብጎቦ ዓይና ክትጥምቶ ጀመረት። ካብኡ እቲ ሰብኣይ ነታ ኩኪስ ኣብ ክልተ መቂሉ እታ ፍርቃ ወሰዳ። ንድፍረቱ ቦታ ስኣነትሉ። ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ስርዓት ዘይብሉ ከምዝኾነ ደሚድመቶ።

ስዓቱ ኣኺሉ ነፋሪትታ ኣብዝተሰፋረትሉ መነጸራ ካብ ቦርስኣ ንምውጻእ ቦርስኣ ኣብዝኸፈተትሉ ኣዒንታ ዝርኣይኦ ምእማን ተሰእነን። ዘይተከፍተ ዝተዓሸገ ኩኪሳ ኣብ ቦርስኣ ውሽጢ ተቀሚጡ ኣሎ።  ለካስ ኩኪሳ ኣብ ቦርስኣ ኣቀሚጣ ናይ ሰብ ኩኪስ እያ ትበልዕ ዝነበረት። ልዕሊ ኩሉ ዘጥዓሳ እቲ ሰብኣይ ክሳዕ መጨረሽታ ዘካፍላ ዝነበረ ከይተቆጥዐ ከየማረረ ብደስታ ምዃኑ እዩ። ናይ ባዕሉ ኩኪስ እናበልዐት ብእኡ ክትቁጣዕ ምጽንሓ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣሕፈራ። ሕጂ ይቅረታ ንምሕታት እኳ ግዜ ሓሊፉ። ንሱ ብኻልእ ነፋሪት ናብ ሃገሩ ኣቅኒዑ። ንዕኡ ንምርካብ ሓንቲ ተወሳኺ ዕድል የብላን። ብዙሑ ተመነየት፡ ንምምስጋን፡ ይቅረታ ንምሕታት፡ ጉዳዪ ንምብራህ።ግና ኩሉ ኣብኣ ተረፉ ሓለፈ።

 ኣርባዕተ ዘይጽገኑ ሓሰበት፡ 

 1. እምኒ ምስ ተደርንበየ
 2. ቃላት ምስተዛረብናዮም
 3. ዕድላት ምስ ኣምለጡና
 4. ግዜ ምስ ሓለፈ

ቅድሚ ምዝራብና፡ ምፍጻምና መጀመርታ ርእስና ንመርምር። ሎሚ ክነመስግኖም ዋጋ ክንከፍሎም ክነኽብሮም ዝግብኣና ፈተውትና፡ ወለድና፡ ሰብ ቃልኪዳንና ግዜኡ ከይሓለፈ ነመስግኖም። ግዜ ምስሓለፈ ዕድል የብላን፡ ዋጋ እውን የብሉን። ናይ ገንዘብ ሸርፊ ዋጋ ዝህልዎ ኣብግዚኡ ብሎምዓንቲ ዝተተምየኖ ዋጋ ጥራይ እዩ።  ብናይ ትማሊ ሸርፊ ዋጋ ሎሚ ክነሽርፍ ኣይንኽእልን። ዋጋ ክዋሃቦም ዝግብኦም ኣብ ግዚኡ ዋጋ ምስ እንህቦም ደስ የብል። እንተ ደኣ ሓሊፉ ግና ኩሉ ከምዝነበሮ ኣይቅጽልን እዩሞ ደስ ኣይብልን።  በዚ ምኽንያት ደይኮነን ብሕጊ ዓለም “ዝደንጎየ ፍርዲ ከምዝተነፍገ ይቁጸር” ዝብሃል።

ይትባረክ እግዚኣብሔር ኣምላከ ኣበዊነ

 

 

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አኃዱ ኣምላክ ኣሜን!

“ብመንፈስ ናብ እግዚኣሔር ዝጽሊ መን እዩ፧”

 • “እቲ ናይ ጸሎት ቃላት ዘድምጾም፡ ብኣፉ ጥራይ ዘይኮነስ ብነፍሱን ብልቡን ዘድምጾም”
 • “እቲ ንመላእ ኣካላቱ ብትእምርተ መስቀል ዘማዕትብን፡ ብመንፈስ ስቅለት ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝምልከት።
 • “እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣካሉን፡ ልቡን መንፈሱን ዝሰግድ።
 • “ እቲ ርእሱ ናብ ምድሪ ብምውዳቅ፡ ብዓሙቅ ትሕትና፡ ብዝተሰብረ ናይ ልቢ ንስሓ፡ ብፍጹም ንፍቃድ እግዚኣብሔር ብምእዛዝ፡ ኩለንትናኡ ናብ እግዚኣብሔር ኢድ ዘውድቅ
 • “እቲ ንነፍሱን ንልቡን ብእመነትን ፍቅርን ዘወቀበ፡ ብሓሳብን፡ ስምዒትን ተስፋን ድልየትን ጸሎት ቅዱሳን ዘወቀበ
 • “እቲ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቤት መቅደስ ዘምልኽ፡ ካብ ቤት መቅደስ ወጻኢ ኣብ ዝተውቅረ ምስሊ ፍትወታቱ ዘይሰግድ
 • “እቲ ናይ ቤተክርስቲያን መለኮታዊ (መንፈሳዊ) ኣገልግሎት ብምስታፍ እግዚኣብሔር ዘገልግል፡ ብተወሳኺ ኣብ ገዛእሕይወቱን ብተግባርን ዘገልግሎ።
 • “እቲ ንዕለታዊ መግቡ እግዚኣብሔር ዝሓትትን፡ ምስ ድኻታት ዝካፈላን ካብ ካልኦት ዘይወስድን።
 • “እቲ ድኅነት ኃጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ይቅረታ ዝሓትትን፡ ብሙሉእ ልቢ ንዝበደልዎ ዝሓድግን
 • “እቲ ካብ ፈተናን ካብ ክፉእ ጸርፍን ክድኅን ዝጽሊ፡ ርእሱ ኣብ ቦታ ክፉእ ጸርፍን ፈተነን ንኻልኦት ዘየቀምጣ።”

በስመ አ ብወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ

ፅንዓት ዓድለኒ

ካብ ባሕሪ ናይ ሓጥያት ብፍጹም ወጺአ

ካብ’ቲ ንዓመታት ንልበይ ዝገዝአ

ብመርከብ ንስሓ ናብ ቤትካ መጺአ።

       ኩሉ ገዲፈዮ ነገራት ናይ ርኽሰት

       ተሓጺበ ኣለኹ ብንስሓ ካብ ሓጢኣት

        ጽንዓት ዓድለኒ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት።  

ካብ ጓይላ ዳንኬራ ናይ ሰይጣን ምርምር   

መሪጸ’የ ኣነ ንስምካ ክዝምር

ጽንዓት ዓድለኒ ኣብ ቤትካ ክነብር።

     ኣብ ክንዲ ትዕቢት ክለብስ ትሕትና

      ዘውትር ከብጽሕ ንስምካ ምስጋና

      ጽንዓት ዓድለኒ ዘስተውዕል ልቦና።

ክቡር ደምካ ክሰቲ ስጋኻ ክምገብ

ኣብ ቤትካ ክነብር ብዘይ ገለ መንቅብ

ጽንዓት ዓድለኒ ኣእምሮይ ከይስለብ።

       ውዕሎታት መስቀልካ ዘኪረ ክነብዕ

       ብናይ ዓለም ገይጺ ልበይ ንኸይሰድዕ

       ጽንዓት ዓድለኒ መታን ክብርትዕ።

ኣብ ምድራዊት ቤትካ ክኸውን ኣገልጋሊ

ከየታልለኒ ሰይጣን መታለሊ

ጽንዓት ዓድለኒ ከም ኣባ ጳውሊ

ንኩሉ ሽግራት ክኸውን ከኣሊ።

          30፡ 60፡ 100 ክፈሪ

         ብርሃን ክጐናጸፍ ናይ ሰማያት ክብሪ

        ጽንዓት ዓድለኒ ናይ ኩሉ ፈጣሪ።

   ድኹም ሕልና ኣነ ወዲ ኣዳም

  ናብ ሓጢኣተይ ከይምለስ ዳግም

  ጽንዓት ዓድለኒ መድሓኔ ኣለም።

ንስምካ ክውድስ ብኣውታር ጸናጽል

ብናይ ያሬድ ዜማ ኣዕጽምቲ ዘጥልል

ጽንዓት ዓድለኒ ልበይ ንኸይድህለል።

   ብዝማሬ ዳዊት ስማካ ንኽውድስ

   ብናይ እዝራ ቅኔ ንልቢ ዘሐጉስ

   ብጸሎት ሰዓታት ናይ ኣባ ጊዮርጊስ

    ጽንዓት ዓድለኒ ዳግም ንኸይረክስ።

 ክብርኻ ክውድስ ብጣቕዒት ከበሮ

ከም ሓፍቲ ሙሴ በዓል’ቲ ኣእምሮ

ጽንዓት ዓድለኒ ጸሎተይ ስመሮ።

    ካብ መገዲ ጥፍኣት ሂወት ዘርኣኻኒ

    ኣምላከ ቅዱሳን ዘለዓለም ስፋኒ

   ከም ፍቁር ልኡኽካ ዘስሙ ዮሃኒ

   ከም ካህን ዘካርያስ መቕደስካ ዓጣኒ

መስቀልካ ክጸውር ከም ኣባ እንጦኒ

ክርስቶስ ኣምላኸይ ጽንዓት ዓድለኒ።

 

ስብሃት ለእግዚኣብሔር፡ ወለወላዲቱ ድንግል፡ ወለመስቀሉ ክቡር