mm_logo2.jpg

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን

ዳግማዊት መግደላዊት

                                                                        ፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

ካብ ቤት እግዚኣብሔር ርሒቀ

ኣብ ዝሙት መንገዲ ወዲቀ

ኣብ ዓለም ውሽጢ ክኹብልል

ጽናሕ ሎሚ ጽባሕ ክብል

ተቀሚጣ ኣብ ሞት እምባ

ተሳፊሬ ናይ ኃጥኣት ጃልባ

ኣብ ሞት ሃገር ክኹብልል

ሕያውያ ጓሳ ንስ ረኸበኒ

ኢዱ ዝርጊሑ ተቀበለኒ

ብንብዓተይ ጸበል ተሓጸብኩ

ብንስሓ ሕይወት ተሓጸብኩ

ለሥጋ ወደሙ ተዓደምኩ