mm_logo.jpg
mm_logo.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

ብስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን።

ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦ:ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ: ኅብረት መንፈስ ቅዱስ ክበዝሓልኩም ዘሎና ድልየት እናገለጽና፡ ኣብዝትፈላለየ ቦታ ኩሉ ሥጋዊን መዓልታዊ ድልየታቶምን ንድሕሪ ብምድርባይ፡ ብቁዓት ወተሃደራት ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾኑ፡ ስድርኦምን ዝዓበይሉ ዓዶም ብምግዳፍ ኣብ ዝተፈላለየ፡ ናይ መንፈሳዊ  ቤት ምህርትታት ዝመሃሩ ዘለዉ ተማሃሮ ንምሕጋዝ ዓቅሙኩም ዝፈቅዶ ክተበርክቱ ብስም እግዚኣብሔር እና ጸዋዕና፡ ዓስብኩም ካብ እግዚኣብሔር ርከብዎ ንብል።

እግዚኣብሔር ብበረከት ቅዱሳኑ ይባርኩም!

ስብሐት ለእግዚኣብሔር ለወላዲቱ ድንግል ወለመስ ለምስቀሉ ክቡር