mm_logo2.jpg
mm_logo.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን!

ዝተፈቀርኩም ሕዝበ ክርስቲያን!

ሎሚ እንርእዮ ምኃሪ ዝኾነ ቃል ኣምላክ፡ብሰብ ዝኾነ ኣምላክ፡ ብዛዕባ ሓደ ኃጥኣተኛ፡ በቲ ጻድቅ ዝኾነ ፍርዱ፡ እግዚኣብሔር “ዝጠፍኡ” ተባሂሎም ካብ ዝተጸዉዐ፡ እንተኾነ ግና ብሓይልን ጸጋን ድኅነት፡ ተደልዩ ዝተረኽበን ኣብ ሞንጎ እቶም ዝድኃኑ ዝተቆጽረን ኣብ ወንጌል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ክንርኢ ኢና።

ኃጥኣተኛ ዘክዮስ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ቀረጽቲ(ተቀበልቲ) ቀረጽ ዝተሾመ ሓለቃ ተቀበልቲ ቀረጽ ነበረ። ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ብኸመይ መንገዲ ከምዘኻዕበቶ ኣተምቢህዎ ዝርከብ ዘክዮስ ብርክት ዝበለ ሃብቲ ኣኻዕቢቱ ነበረ። ተቀበልቲ ቀረጽ ገንዘብ ኣካብቲ እዮም ዝነበሩ። ገንዘብ፡ እቲ ፈታኒ! ምብልጭላጭ ወርቅን ብሩርን ንዓይኒ ወለዶ ኣዳም ስሒቡ ብኃጢኣት ይምርዞም፡ ገንዘብ እውን ካብ ኢድ ሰብ ናብ ኢድ ሰብ ኣብዝመሓለለፈሉ ዓመጽ ዘይተርፍ(ዘይፍለዮ) እዩ። ብልሽውና ምኞት ምስኮነ ኣብ ልዕሊ ጎሬቤት  ኩሉ ዓይነት ግፍዕን ጭቖናን ክነውርድ ባብ የኸፍተልና።  በዚ ድማ ክልቲአን ምትላልን፡ ግብዝነትን ናይ ብልሽውና ምኞት ሓገዝቲ ይኾና።  ናይዚ ኹሉ ድምር ወይ ውጽኢት ድማ  ሕጊ እፍጽም ከምዘሎ ንኽምስል፡ብቀጻሊጉድለት ካልኦት ኣብ ምድላይን፡ ናእሽቱ ቀዳዳት ኣብ ምሽፋን ይዋፈር፡ ንገበን ኣልቦ ገበነኛታት እናገበረ ንዘውርዶም ኢሰብኣዊነትን ጭቆናን ብምሽፋን ኣብ ቅድሚ ሰባት ፍትሓዊ ክመስል ወትሩ ይጽዕር።  ብኸምዚ ዓይነት ባህሪ ተቀበልቲ ቀረጽ ንሕዝቢ ኣሸገርቲ ነበሩ፡ ብፈረሳውያን ኮነ መማህራን ሕግን ድማ ተጸላእቲ ነበሩ። 

ዘኪዮስ ናይ ተቀበልቲ ቀረጽ ሓለቃ ነበረ፡ ናቱ ግፍዒ ድማ ካብቶም ኣብትሕቲኡ ዝነበሩ እቲ ዝኸፍአ እዩ። ወንጌል እውን “ሃብታም ነበረ” ዝበሎ ምኽንያት ስለ ዘለዎ እዩ። ዝሃብተመ ብኃጥኣት እዩ፡ኣጥኣቱ ድማ ብልሽውና እዩ። ናይ ነፍሱ ሕማም ጭካነን ምሕረት ኣልቦነት እተፈልፍል ረሳሕ፡ ብስርቂ ዘኻዕበቶ ገንዘብ እዩ። በዚ ሓደገኛ ዝኾነ ኃጢኣትን ገበን ዝመልኦ መንፈሳዊ ባህሩን  ዘኪዮስ “ዝጠፍአ” ተባህለ።  ብድኹም ኣእምሮ ደቂ ሰባት ተጋጊዮም ዝኾነንዎ ዘይኮነስ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ፈሪድዎ።

ዘኪዮስ እቲ ከቢድ ኃጢኣተኛ ነበረ።  ሓደ ሰብ ሃብቲ ብምትላል ንምኽዕባት  ብቀጻሊ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ክትግብሮ ኣለዎ።  ሎሚ እውን እቲ ንዘክዮስ ኃጢኣተኛ ሕይወት ክህልዎ ዝገበሮ ብሓፈሻ ቅቡል ዝኾነ መንገዲ እንተ ሕጊ እግዚኣብሔር  ብዘይ ምፍላጥ  ወይድማ ብምጥሓስ ንብዙሓት ኃጥኣተኛ ሕይወት ክነብሩ ምኽንያት ኮይንዎም ኣሎ። ኩሉ ግዜ ተቀበልቲ ቀረጽ ብመርዚ ስስዐ ዝተለኽፉ እዮም፡ ከምኡ ድማ ዘክዮስ። ኣብ ዘመነ ሥጋወ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነብሩ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን  ብምድራዊ ሃብቲ፡ ንምድራዊ ሃብቲን ንዓለማዊ ክብርን ምጽዓድ፡ዝተታሕዘ እዩ ዝነበረ።  ኣብቲ ግዜ እቲ ሕግታት እግዜብንሔር ብቃል ጥራይ እዩ ዝጽናዕ ዝነበረ። ናይ ቤት መቅደስ ኣገልግሎት እውን እንተኾነ ስርዓት(ናይ መስዋእቲ ልምዲ) ንምፍጻም፡ የዘውትሩ፡ ናይ ጽድቂ ስራሕ ድማ ዴጋውን፡ ዝሑላትን፡ መብዛሕትኡ ንርኣየለን ንዕግበት ሰባትን ዝትግበር ነበረ። ዘኪዮስ እውን እንተኾነ በዚ ሕይወት ዕጉብ ነበረ።  ከም ነፍሲ ወከፍ ሰብ እነብር ነበረ።  ኣብዚ ዘመን እዚ እውን እንተኾነ ብዙሕ ግዜ ሰባት “ ከም ኩሉ ሰብ እነብር ኣሎኹ” ክብሉ ይስምዑ እዮም። እዚ ኮንቱ ምምጽዳቅን ርእስኻ መትላልን እዩ።  ናይ እግዚኣብሔር ቃል ብዝተፈልየ መንገድ ይእዝዘናን የመልክተናን። “ብእኣ እተዉ” ይብል “በታ ጸባብ ኣፍደጌ፡ እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ኣፍ ደገ ርሕብቲ መገዳውን ገፊሕ እዩ፡ እቶም ብእኣ ዚኣትዉ ድማ ብዙኃት እዮም። እታ ናብ ሕይወት እትወስድ ኣፍ ደገ ግና ጸባብ እያ፡ መገዳውን ቀጢን እዩ፡ እቶም ዝረኽብዋ ክኣ ውሑዳት እዮም” (ማቴ7፡13-14)። እታ ጸባብ መንገዲ ዝልዓለትን ብብዙሕ ጻዕሪ፡ ሕግታት እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲን ኣብ ሕይወትናን ምጽናዕን ምትግባርንእዩ።

ዘኪዮስ ምስ እግዚኣብሔርን ዓለምን ጽልእ ዝኾነ ሕይወት ይመርሕ ነበረ።  ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ስፍራ 12 ነገደ እስራኤል እና ዞረ ኣብዘምህረሉ ዝነበረ፡ ዘኪዮስ ግና ብዓለማውያን ጥበብ ይበል ዘብል ክብርን ስልጣንን ዘገጸ ሕይወት ኣዳለወ፡ ብመንፈሳውነት ግና ዝጠፍአ ኃጢኣተኛ፡ ንማዓሙቅ ሲኦል ንዘልዓለም ስቅያት ዝተኾነነ ነበረ። ኣብዚ ህሞት እዚ እናነበረ ዘኪዮስ ንጎይታ ክርእዮ ኣሎኒ ብዝብል ዓሙቅ ድልየት ተታሕዘ፡ ሓቀኛ ድልየቱ ድማ ብስራሕ ኣረጋገጾ። እቲ ልቢ ዝርኢ ጎይታ ድልየቱ ተቀቢሉ ኣብ ቤቱ ክበጽሖ ፈተወ። ጎይታ ናብ ገዝኡ ክመጽእ ምስ ርኣየ እቲ ኃጢኣተኛ ብደስታ ተተኮሰ፡ ኃጢኣት ድማ በቲ ኃጢኣተኛ ዝተፈንፈነት ኮነት፡ ካብ ፍቅሪ ዝተላዕለ ሕይወቱ ምስ ፍረ ኃጥኣትን ናይ ሃብቲ ብልሽውናን ዝነበራ ምትሕሓዝ ተበትከ። ዘኪዮስ ኣብ ቅድሚ እቲ ልብን ኮላሊትን ዝርኢ ጎይታ ቆይሙ ከምዚ በለ “   ጎይታይ! እንሆ ፈረቃ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ፡ ገለ ዝዓመጽክዎ እንተሎውን ኣርባዕተ ዕጽፊ እፈድዮ” (ሉቃ19፡8) እዚ ማሕላ ኃጢኣት ፈሊኻ ብምፍላጥ፡ ብንስሓ፡ ምስ ርእሰኻ ምኽሓድ ዝተዋህደ እርማት ዝቆመ እዩ። ዘኪዮስ ስስዐኡ ተቀበለ፡ ንዝጨቆኖም ጎረባብቱ ካሕሳ ብምኽሓስ  ኣስተኻኸሎ። ዘኪዮስ ስሰዐኡ ኣሚኑ ርእሱ ብምንጻህን ፈትሖ፡ ኣበርኪቱ ሰናይ ግብሪ ብምግባር (ድኻታት ብምርዳእ)  ንብረቱን ልቡን ቅደሶም። ጎይታ ንስሓ ዘኪዮስ ሻቡ ተቀበሎ። ጎይታናን መድኃኒናን  ስለቲ እቲ ቅድሚ ደቃይቅ ኣሞንጎ እቶም ዝተፍኡ ዝነበረ ኃጥኣተኛ ዘኪዮስ ከምዚ እና በለ ተዛረበ “ሎሚ ነዚ ቤት እዚ ድኅነት ኮነሉ፡ ከመይ ንስኻውን ወዲ ኣብርሃም ኢኻ”(ሉቃ19፡9) በሎ።  ዘኪዮስ ብስጋ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም እዩ ዝነበረ። ብእግዚኣብሔር ውሳነ፡ ብሰናይ ተግባሩ ጥራይ ግና ወዲ ኣብርሃም ኮነ።  “ቤት” ዝብል ናይ ዘኪዮስ ነፍሲ ብንስሓ ድኅነት ዝተቀበለትን ካብ ኃጥኣታ ጎይታ ዘጽረያ ዘመልከት እዩ። ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ንስድራቤት ዘክዮስ ዘመልከት እውን እዩ። ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓቀኛ ናይ እግዚኣብሔር ፍልጠትን እግዚኣብሔር ዝሕጎሰሉ ሕይወት  ዝርአ ከምኡ ድማ ናይ ዘክዮስ  ፍጹም ርእሰ ምኽሓድን ኣባታዊ ኣብነት ዝመጽአ ድኅነት እዩ።

ጎይታ ንዘኪዮስ ክበጽሖ ኣብዝርኣዩሉ ኩላቶም ብቑጥዓን ጎይታ ንኸምዚ ዓይነት ሰብ ክበጽሖ ዘይግባእን ሕስረትን እዩ ብምባል ኣዕዘምዞሙ። ናይ ድኅነት ምስጢር ብሥጋዊ ሕልና ዘይግለጽ ንኹሎም ደቂ ሰብ ብማዕረን፡ ብቀሊልን ዓበይቲ ይኩኑ ናሽቱ፡ ዝኸፍኡ ኃጥኣተኛታት ብዘየገድስ ዕምቆት ዝኣተዎ ሁጉም ካብ ምዓሙቕ ጥፍኣት ፈወሶም።ሓደ ሰብ ነዚ ኣደናቂ ስራሕ ክቅቅበል፡ ፍጹም እምነት ኣብ ፈወሲን ትኽክለኛ ንስሓን የድልዮ። ስለ ዘይርድኦም እቶም መዕዘምዘምቲ   ኣዕዘምዘሙ። ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝተፈጸመ  ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ብጸጋ ዘይበርሀ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ክብጻሕ ስለዘይክኣል ኣይተረድእዎን። ጎይታ ነቲ ዘይልካዕ፡ ዝተገልጸ ዶብ ኣልቦ ሓይሊ ድኅነት ኣብ ዝገለጸሉ “ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድኅንን እዩ ዝመጸ” በለ። ካብ እግዚኣብሔር ብምርሓቁ ዝጠፍአ ዘርኢ ወዲ ሰብ ክደልን ከድኅንን ሥጋ ሰብ ብምውሳድ ብደቂ ሰብ ዘይተደልየን ዘይተጸውዐን እግዚኣብሔር ካብቲ ዘይግልጽ ግርማኡ መጽአ። ብሰንኪ ኃጥኣት ናብዕነወት ዝኸደ፡ ንእግዚኣብሔር ዘይነጸገ ብኣንጻሩ ንኽድኅን ዝምነን ዝደሊን ኩሉ ሰብ፡ከድኅን መጽአ።    

ቅዱሰ ወንጌል ምስ ምስትያት ክነወዳድሮ ንኽእል ኢና። ነፍሲ ወከፍና ብሓቂ እንተደሊና ናይ ነፍስና ኩነታት(ደረጃ) ኣብወንጌል ክተንጸባርቅ ክንርእያ ንኽእል ኢና፡ ካብቲ ልዕሊ ኹሉ ሓያል ዝኾነ ዶክተር-እግዚኣብሔር ድማ ንዓና ዝተዋህበ ናይ ድኅነት ሓይሊ ክንረክቦ ኢና። ወዲ እግዚኣብሔር ኣቦ  ናይ ደቂ ሰባት መልክዕ ብምውሳዱ ብዘይዝኾነ ምፍላይ ኣብ ሞንጎ ደቂ ሰባት  ብምንባሩ ንርእሱ “ወዲ ሰብ” እናበለ ጸውዓ። እዚ ውጽኢት ዘይውድኣ ናይ መለኮት ፍቅርን ዘይግለጽ ናይ መለኮታዊ ትኅትናን እዩ።  ብናይ ደቂ ሰባት ኣዘራርባ ወዲ ሰብ(ኢየሱስ ክርስቶስ)፡ ፍጹም ዝኾነ ኣምላኽ፡ ከምቲ ንደቀ ሰባት ዘድኅን መስዋእቲ ኮይኑ ገዛኣ ርእሱ ዘምጽኣ፡ ከምቲ ንዓበይትን ንናእሽቱ ብዓሙቅን ዘይልካዕን ናይ ድኅነት ዋጋ ንኹሉ ኃጥኣቶም ዘጥፍኣሎም፡ ንኹሎም ሰባት ኃጥኣቶም ይቅር ክብለሎም ይኽእል ነይሩ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና።  ከምቲ ኣብ ወንጌል እንርእዮ ግና ናይ ወዲ ሰብ (ኢየሱስ ክርስቶስ) ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ካብ ደቂ ሰባት  ኣብ ገዛእ ርእሶም ጽድቂ፡ እግዚኣብሔር ዝፈንፈኖ ጽድቂ፡ ብኃጥኣት ዝተበላሸወ ጽድቂ ኮይኖም ንጎሬበቶም ዝፈርድዎ ፍርዲ ጠቅላላ ዝተፈልየ እዩ። ሽሕ እኳ ካልኦት እንተፈረድዎም ወዲ ሰብ ንቶም ብንስሓን ብእምነትን ድኅነት ዝተቀበሉ ኩሎም ኃጥኣተኛታት ኣጽዲቅዎም እዩ። ብኣንጻሩ ሽሕ እኳ ብሰባት ጻድቃን ክብርን ዋጋ ዝግብኦም ተባሂሎም ዝተቆጽሩ ይኹኑእምበር ነቶም ንስሓን እምነትን ብምንጻግ ንድሕነት ዝተቃወምዋ ኩሎም ግና ኮኒንዎም እዩ(ዮው3፡17)። 

ሎሚ  ብምስትያት ወንጌል ሓደ ጥኣተኛ፡ ንስስዐ ዝተወፈየ ካብዚ ስስዐ ድማ ብዘይ ግብኡ ቀረጽ ብምእካብን ብብዙሕ ግፍዒ ንጎረቤቱ ክዕምጽን ተመልኪትና ኣሎና። እዚ ኃጥኣተኛ ብሕዝቢ ዝተኾነነ፡ ስለ ቅንዑን ሓቀኛን ንስሕኡን እምነቱን ግና  ብእግዚኣብሔ ዝጸደቀ ተመልኪትና ኣሎና። እዚ ዘተባብዕን ዘጸናንዕን ተርእዮ እዩ። ከምቲ ብዝተኣመነ እሙን ቃሉ ቃል ዝኣተወልና፡ መድኃኒና ኣሞንጎና ኣሎ። መለኮታዊ ትእዛዛቱ ዘይሓልፉ ዘለዓለማውያን እዮም።  ወዲ ሰብ ንዝጠፍኡ ክደልን ከድኅንን መጽአ።

ይትባረክ ኣምላኽ ኣበዊነ ወትሩ በኩሉ ግዜ ወበኩሉ ስዓት።