mm_logo3.jpg
mm_logo3.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

መዝሙር44(፵፬)

   ኣምላኽ ኪሕልወካ ዝግበር ጸሎት

1(፩) ኦ ኣምላኽ፥ እቲ ቐደም ብዘመን ኣቦታትና ዝገበርካዮ ግብርስ ኣቦታትና  ኣዘንትዮምልና ኣለዉ።በእዛንና ድማ ሰሚዕናዮ ኢና።

2(፪) ነሕዛብ ቢድካ ሰጒጒካ፥ ንኣኣቶም ተኸልካ፥ ንሕዝብታት ኣጥፊእካ፥ ሕዝብኻ ኸም ዝስስኑ ገበርካ።

3(፫) ንስኻ ስለ ዘፍቀርካዮም፥ ብኃይልኻን ብጽንዓትካን ምስ ኦም ብምህላውካን እምበር፥ ሕዝብኻ ብሰይፎም ነታ ሃገር ኣይወርስዋን፥ ብኃይሎምውን ኣይሰዓርዋን።

4(፬) ንስኻ ንጉሠይን ኣምላኸይን ኢኻ፥ ንዘርኢ ያዕቆብ ሕዝብኻ ዓወት እትህብ ከኣ ንስኻ ኢኻ።

5(፭) ተጻረርትና ብኣኻ ኢና እነውድቖም ንተቓወምትናውን ብስምካ ኢና እንረግጾም።

6(፮) ብቐስተይ ኣይእመንን እየ፥ ሰይፈይውን ኣየድኅነንን እዩ።

7(፯) ንስኻ ግና ኻብ ትፃረርትና ኣድኃንካና፥ ንጸላእትናውን ኣኅፈርካዮም።

8(፰) ስለዚ ዂሉ መዓልቲ ብኣኻ ንሕበን፥ ስምካውን ንዘለዓለም ነመስግን።

9(፱) ሕጂ ግና ደርቤኻናን ኣኅፈርካናን፥ ምስ ሠራዊትናውን ምውፃእ ኃደግካዮ።

10(፲) ካብ ጸላእትና ኸም እንሃድም ገበርካና፥ ንሳቶምውን ዘመቱና።

11(፲፩) ከም ኣባጊዕ ክንሕረድ ኣኅሊፍካ ሃብካና፥ ኣብ ካልእ ሃገራትውን ፋሕ ኣበልካና።

12(፲፪) ንሕዝብኻ ዋጋ ኸም ዘይብሎም ብኸምኡ ሸጥካዮም።

13(፲፫) ንጐረባብትና መጽረፊ፥ ኣብ ዙርያና ንዚነብሩ  መባለቲኦምን  መላገጺኦምን፥

14(፲፬) ኣብ ኣሕዛብ መመሰሊ፥ ኣብ ማእከል ሕዝብታት ርእሶም ዚንቕንቑሎም ንዑቓት ገበርካና።

15-16(፲፭-፲፮) ኲሉ ጊዜ ተዋረድኩ፥ ብሰሪ ድምፂ እቲጸራፍን ሓማይይን፡ ብሰሪ ጸላእን ፈዳይ ሕነን፥ ኅፍረት ሸፊኑኒ ኣሎ።

17(፲፯) ንሕና ዘይረሳዕካናን ብኪዳንካውን ዘይጠለምናን ኽንስና እዚ ዅሉ በጽሓና።

18(፲፰) ንሕና ኣይከሓድናካን ካብ ትእዛዝካውን ኣይወፃእናን።

19(፲፱) ንስኻ ግና ኣብ ማእከል ኣራዊት ደርቤኻና፥ ኣብ ግብ ዝብለ ጸልማትውን ጠንጠንካና።

20(፳) ኦ ኣምላኽና፥ ረሳዕናካ እንተ ንኸውን፥ ናብ ጣዖትውን ሰጊድና እንተ ንኸውንሲ፥

21(፳፩) ንስኻ ነቲ ኣብ ልቢ ተሓቢኡ ዘሎ ምሥጢራት እትርኢ ኣምላኽ ኢኻ እሞ፥ ነዚ ፈሊጥካዮ ኔርካ።

22(፳፪) ንሕና ግና ምእንታኻ ዅሉ ጊዜ ንቕተል ኣሎና፥ ከም ዚሕረዳ ኣባጊዕውን ተቘጸርና።

23(፳፫) ጐይታየ! ተበራበር እባ፥ ንምንታይከ ትድቅስ፥ አረ ንቓሕ! ንሓዋሩ ኣይትደርብየና!

24(፳፬) ንምንታይከ ኻባና እትኅባእ፥ ንመከራናን ጸበባናን ኣይትረስዓዮ።

25(፳፭) ተደቚስና ናብ ምድሪ ተደርቤና፥ ተሳዒርና ኣብ ሓመድ በጥ በልና።

26(፳፮) ንዓ ርድኣና፥ መሓሪ ስለ ዝኾንካ፥ ኣድኅነና።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

             መዝሙር 43(፵፫)

    ኣብ ጊዜ ስደት ዝተጸለየ ጸሎት

1(፩) ኦ ኣምላኽ፥ በይነለይ፥ ምስቲ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሕዝቢ ተማጐተለ፥ ካብ ሓሳውን ዓማጽን ሰብ ኣድኅነኒ።

2(፪) ኃይለይ ዝኾንካ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ፥ ስለምንታይ ደኣ ደርቤኻኒ፥ ስለምንታይከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ ከየቋረጽኩ ዝኃዝን፥

3(፫) ብርሃንካን ሓቅኻን ልኣኽ፥ ንሳተን ይምርሓኒ፥ ናብ ጽዮን ናብታ ቅድስቲ እምባኻን ናብታ መኅደሪኻ ዝኾነት ቤት መቕደስን የብጽሓኒ።

4(፬) ሽዑ፥ ኦ ኣምላኽ ናብ መሠውዒኻ ኽኣቱ እየ፥ ንስኻ ናይ ደስታይን ታሕጓሰይን መሠረት ኢኻ፥ ኦ ኣምላኽ፥ ኦኣምላኸይ፥ ብበገና ኸመስግነካ እየ።

5(፭) ስለምንታይ ዝጒሂ፥ ስለምንታይከ ዝህወኽ፥ ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ፥ ንመድኃንየይን ንኣምላኸይን መሊሰ ኸመስግኖ እየ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

መዝሙር ምስጋና

 1(፩) ንእግዚኣብሔር ተዐጊሰ ተጸቤኽዎ፣ ንሱውን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዔ።

2(፪) ካብ ጕድጓድ ጥፍኣት ከኣ፣ ካብቲ ረግረግ ጸብሪ ኣውጽአኒ፣ ኣእጋረይ ኣብ ከውሒ ኣቚሙ፣ ንስጉምተይ ኣጽንዖ።

3(፫) ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽና ኣብ ኣፈይ ኣንበረ። ብዙሓት እዚ ርእዮም ኪፈርሁ፣ ናብ እግዚኣብሄርውን ኪውከሉ እዮም።

4(፬) እቲ ንእግዚኣብሔር እምንቶኡ ዚገብሮ፣ ናብቶም ዕቡያትን ናብ ሓሶት ዜግልሱን ዘየብል ሰብ ብጹእ እዩ።

5(፭) ጐይታይ፣ ኣምላኸየ፣ ተአምራትካን ንኣና ዝሐሰብካዮ ሓሳባትካን ብዙሕ እዩ፣ ንኣኻ ዚመስል ከቶ የልቦን። ክነግረሉን ክዛረበሉን እንተ ደሌኹስ፣ ምቝጻሩ ዘይከኣል ብዙሕ እዩ።

6(፮) ንመስዋእትን መባእን ባህጉ የብልካን፣ ኣእዛነይ ከፈትካለይ፣ መስዋእቲ ምሕራርን መስዋእቲ ኃጢኣትን ኣይትደልን ኢኻ።

7-8(፯-፰) ሽዑ፣ እኔኹ መጻእኩ፣ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለይ ተጽሒፉ ኣሎ። ኣምላኸየ፣ ፍቓድካ ንምግባር ባህጊ ኣሎኒ፣ ሕግኻውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ፣ በልኩ።

9(፱) ጽድቅኻ ኣብታ ዓባይ ማሕበር ኣበሰርኩ፣ እንሆ፣ ከናፍረይ ኣይዐጾኹን፣ ጐይታየ፣ ንስኻ ትፈልጥ ኣሎኻ።

10(፲) ንጽድቅኻ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣይሐባእክዎን፣ እሙን ምዃንካን ምድሓንካን ነገርኩ፣ ሳህልኻን ሓቅኻን ነታ ዓባይ ማሕበር ኣይሓባእኩን።

11(፲፩) ጐይታየ፣ ንስኻ ምሕረትካ ኣይትኽልአኒ፣ ሳህልኻን ሓቅኻን ኣዘውቲረን ይሐልዋኒ።

12(፲፪) ቊጽሪ ዜብሉ መከራ ኸቢቡኒ፣ ምርአይ ክሳዕ ዝስእን፣ በደለይ ኣርኪቡኒ፣ ካብ ጸጕሪ ርእሰይ በዚሑ እዩ እሞ፣ ልበይ ጠሊሙኒ እኔኹ።

13(፲፫) ዎ እግዚኣብሔር፣ ንምንጋፈይ ስመር፣ ጐይታየ፣ ንምርዳኤይ ቀልጥፍ።

14 (፲፬) ንነፍሰይ ኬጥፍእዋ ዚደልዩ ዅሎም ሐቢሮም ይሕፈሩን ይነውሩን። እቶም ብመከራይ ዚሕጐሱ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን።

15(፲፭) እቶም፣ እሰይ እሰይ፣ ዚብሉኒ ብሰሪ ነውሮም ይሰምብዱ።

16(፲፮) ንኣኻ ዚደልዩ ዅሎም ይተሐጐሱ፣ ብኣኻውን ባህ ይበሎም። ምድሓንካ ዜፍቅሩ ዘበሉ፣ ከየብኰሩ፣ እግዚኣብሔር ዓብዪ እዩ፣ ይበሉ።

17(፲፯) ኣነስ ሽጉርን መስኪንን እየ፣ እግዚኣብሔር ግና ይሐልየለይ አሎ። ረዳእየይን መናገፍየይን ንስኻ ኢኻ፣ ኣምላኸየ፣ ኣይትደንጒ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

ካልኣይ መጽሓፍ(መዝሙር 42- 72)

  መዝሙር 42(፵፪)

 ኣብ ጊዜ ስደት ዝተጸለየ ጸሎት

1(፩) እራብ ናብ ዓይኒ ማያት ከም እትናፍቕ፡ኣነ ኸኣ፥ ኦ ኣምላኽ፥ ንኣኻእናፍቕ ኣሎኹ

2(፪) ንኣኻ ንሕያው ኣምላኽ እናፍቕ ኣሎኹ። ኦ ኣምላኸይ፥ ኣንደ መጺአስ መኣዝ ኮን እየ ኣብ ቅድሜኻ ዝሰግድ፥

3(፫) ለይትን መዓልትን እበኪ ኣሎኹ፥ንብዓተይ እውን ተቐለብኩ፥ጸላእተይ ከኣ ኹሉ ጊዜ”ኣምላኽካ

  ኣበይ ኣሎ” ይብሉኒ ኣለዉ።

4(፬) ኣነ ምስ ብዙሓት፥ ምስቶም ብድምጺ እልልታን ምስጋናን በዓል ዜብዕሉ ሕዝቢ እኸይድ ከም ዝነበርኩ፥ ናብ ቤት ኣምላኽ እመርሖም ከም ዝነበርኩ፥ እናዘከርኩ ብጓሂ ልበይ ተሰብረ።

5(፭) ስለምንታይ ዝጒሂ፥ ስለምንታይከ ዝህወክ፥ ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ፥ ንመድኃንየይ ኣምላኸይን መሊሰ  ኸመስግኖ እየ።

6(፮) ኦ ኣምላኸይ፥ ኣብ ምድሪ ስደት ኮይነ እጒሂ ኣሎኹ፥ ስለዚ ኸኣ ኻብ ምድሪ ዮርዳኖስ፥ ካብ ኣኽራን ሄርሞን፥ ካብ እምባ ሚሳር እዝክረካ ኣሎኹ።

7(፯) መዓሙቚ ንመዓሙቚ ብድምጺ መንጫዕጫታ ይጽውዖ፥ መሸምቦታትካን ማዕበላትካን ዘበለ ብልዕለይ ሓለፈ።

8(፰) እግዚኣብሔር ብመዓልቲ ዘለዓለማዊ ምሕረቱ ይሰድድ፥ ኣነ ኸኣ ብለይቲ መዝሙር እዝምር፥ ናምላኽ ሕይወተይውን እጽሊ ።

9(፱) ኣነ ነቲ ጸግዐይ ዝኾነ ኣምላኽ”ንምንታይ ኢካ ዝረሳዕኻኒ”ንምንታይከ ብሰሪ ጥቕዓት ጸላኢ ኸየቋረጽኩ ዝኃዝን፥” እብሎ ኣሎኹ።

10(፲) ኲሉ መዓልቲ “ኣምላኽካ ኣበይ ኣሎ፥” እናበሉ ስለዘሕሰሩኒ፥ ኣነ ብጸርፊ ጸላእተይ ተደቔስኩ። ተስፋይ ኣብ ኣምላኽ ክገብር እየ፥ ንመድኃንየይን ኣምላኸይን መሊሰ ኸመስግኖ እየ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

ንስሓ ሓደ ምግዱር ሰብ

1(፩) ብመልሓሰይ ከይስሕት፣ ንመገድታተይ ክጥንቀቐለን፣ ረሲእ ኣብ ቅድመይ ከሎ፣ ንአፈይ ብልጓም ክገትእ እየ፣ በልኩ።

2(፪) ስቕ ብምባለይ ዓባስ ኰንኩ፣ ካብ ጽቡቕ እኳ ስቕ በልኩ፣ ቃንዛይ ከኣ ገደደ።

3(፫) ልበይ ኣብ ውሽጠይ ረሰነ፣ ከስተንትን ከልኹ፣ ሓዊ ተቓጸለ፣ ብመልሓሰይ ከኣ ተዛረብኩ፣

4(፬) ዎ እግዚኣብሔር፣ ከመይ ዝበልኩ ሓላፊ ምዃነይ ምእንቲ ኽፈልጥ፣ መወዳእታይን ልክዕ መዓልትታተይን ክንደይ ምዃኑ ኣዘክረኒ።

5(፭) እንሆ፣ ንመዓልትታተይ ከም ምናሕ ስድሪ ገበርካየን፣ ዕድመይ ኣብ ቅድሜኻስ ከም ምናምን እዩ፣ ብሓቂ ዅሉ ሰብ ጸኒዑ እንተ ቘመ እኳ፣ ከንቱ ጥራይ እዩ። *ሴላ።

6(፮) ብሓቂ ሰብ ከም ጽላሎት ይመላለስ፣ እወ ንኸንቱ እዩ ዚህወኽ፣ ይድልብ፣ ንመን ምዃኑውን ኣይፈልጥን።

7(፯) ሕጂኸ እንታይ እጽበ ኣሎኹ፧ ጎይታየ፣ ተስፋይ ብኣኻ እዩ።

8(፰) ካብ ኩሉ ኣበሳይ ኣናግፈኒ፣ መላገጽ ዓያሱ አይትግበረኒ።

9(፱) ንስኻ ኢኻ እዚ ዝገበርካ እሞ፣ ስቕ እብል፣ ኣፈይ ኣይከፍትን።

10(፲) ብመውቃዕቲ ኢድካ እጠፍእ ኣሎኹ፣ ንመዓትካ ኻባይ ኣርሕቆ።

11(፲፩) ብበደሉ እናገሰጽካ ንሰብ እንተ ቐጻዕካዮ፣ ንኽብረቱ ኸም ብልዒ ጌርካ ተጥፍኦ፣ ብሓቂ ዅሉ ሰብ ከንቱ እዩ። *ሴላ።

12(፲፪) ኣብ ቅድሜኻ ጋሻ፣ ከም ኵሎም ኣቦታተይ ስደተኛ እየ እሞ፣ ዎ ጐይታይ፣ ጸሎተይ ስማዕ፣ እዝንኻ ናብ ኣውያተይ ምለስ፣ ብንብዓተይ ስቕ ኣይትበል።

13(፲፫) ካብዚ ኸይከድኩ፣ ህልውናይ ከይጠፍኤ ኽቐስንሲ፣ ሕደገኒ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

መዝሙር 41(፵፩)

ኣብ ጊዜ ሕማም ዚጽለ

1(፩). ንድኻ ዚሓልየሉ ስብ ብፁዕ እዩ፡ እብዚኣብሔር ከኣ ብመዓልቲ መከራ ኼናግፎ እዩ።

2(፪) እግዚኣብሔር ኪሕልዎን ብሕይወት ኼንብሮን እዩ። ንሱ ኣብ ምድሪ ሕጉስ ከም ዝኸውን

  ኪገብሮ እዩ። ናብ ምድሪ ሕጉስ ከም ዚኸውን  ኪገብሮ እዩ፥ ናብ ኢድ ጸላእቱውን ኣሕሊፉ

  ኣይኪህቦን እዩ።

3(፫) ሓሚሙ ምስ ደቀሰ እግዚኣብሔር ይድግፎ፥ ካብ ሕማሙ ድማ የሕውዮ።

4(፬) ኣነ ኸኣ”ኦ ጎይታይ፥ በዲለካ እየ እሞ፥ምሓረኒ፥ ካብ ሕማምይ ከኣ ኣሕውየኒ”በልኩ።

5(፭) ጸላእተይ”መኣዝ ኮን እዩ ዚመውት፡ መኣዝ ኮን እዩ ስሙ ዚርሳዕ፡” እናበሉ ብኣይ ክፉእ ይዛረቡ ኣለዉ።

6(፮) ሓደ ኽበጽሓኒ እንተ መጸ ብልግሚ ይዛረብ፡ኣብ ልቡ ክፉእ ወረ ይእክብ፥ምስ ወጸ ኸኣ የውርዩ።

7(፯) ኲሎም ጸላእተይ ብ ኣይ ንሓድሕዶም የሕሸዅሽኹ ኣለዉ፥ ግብሪ እከይ ከኣ ይኣልሙ ኣለዉ።

8(፰) ”ብብርቱዕ ሓሚሙ ደቂሱ ኣሎ፥ ከቶ ኣይክትንሥእን እዩ”እውን ይብሉ ኣለዉ።

9(፱) እወ፥ እቲ ኣነ ዝ ኣምኖ፥ እንጌራይ ዝበልዐ ፈታውየይ እኳ፥ ጽርደይ ኮነ።

10(፲) ንስኻ ግና ጐይታይ፥ምሓረኒ፥ንጸላእተይ ክፈድዮም ድማ ኣሕውየኒ።

11(፲፩) ጸላእየይ ኣይተዓወተለይን፥ ንስኻ ኸም ዝበሃግካኒ ኸኣ በዚ ፈለጥኩ።

12(፲፪) ኣነ እቲ ቕኑዕ ዘበለ ስለ ዝገብር ንስኻ ትድግፈኒ ኢኻ፥ ኣብ ቅድሜኻ ኸኣ ንዘለኣለም ከተንብረኒ ኢኻ።

13(፲፫) እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይመስገን፥ ኣብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ይመስገን።

   ኣሜን፥ኣሜን።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

ጸሎት ሓደ ምግዱር ሰብ

1(፩) ዎ እግዚኣብሔር፣ ብዅራኻ ኣይትገስጸኒ፣ ብነድርኻ ኣይትቕጸዓኒ።

2(፪) ፍላጻታትካ ወጊኤናኒ እየን እሞ፣ ኢድካ ኸቢዳትኒ ኣላ።

3-4(፫-፬) በደለይ ንርእሰይ ተዐዛዚርዎ፣ ከም ከቢድ ጾር ኣዝዩ ይኸብደኒ ኣሎ እሞ፣ ብዅራኻ ንስጋይ ጥዕና የብሉን፣ ብሰሪ ሓጢኣተይ ከኣ ኣዕጽምተይ ድሕንነት ስኢኑ ኣሎ።

5(፭) ብሰሪ ዕሽነተይ፣ ኣቝሳለይ ይብድብድን ይመጕልን ኣሎ።

6(፮) ኣነ ጐበጥኩ እምብዛውን ሐጐብኩ፣ ምሉእ መዓልቲ ብሓዘን እነብር ኣሎኹ።

7(፯) ጐነይ ረስኒ መሊኡ እዩ እሞ፣ ስጋይሲ ጥዑይ የብሉን።

8(፰) ኣነ ሰንሰንኩ፣ እምብዛ ተቐጥቀጥኩ፣ ካብ ሓዘን ልበይ እተላዕለ እግዕር ኣሎኹ።

9(፱) ጐይታየ፣ ኵሉ ሃረርታይ ኣብ ቅድሜኻ እዩ፣ እህህታይ ኣይተሰወረካን።

10 (፲) ልበይ ትርግ ትርግ ይብል፣ ሓይለይ ይጠልመኒ ኣሎ፣ ብርሃን ኣዒንተይ ጠፊኡኒ እዩ።

11(፲፩) ፈተውተይን ኣዕሩኸይን ካብ ስቓየይ ይርሕቁ፣ ኣዝማደይ ከኣ ኣብ ርሑቕ ደው ይብሉ ኣለዉ።

12(፲፪) ንነፍሰይ ዚደልዩ ኸኣ መጻወድያ የጻውዱለይ፣ ጕድኣተይ ዚደልዩ ድማ ክፉእ ነገር ይዛረቡ፣ ምሉእ መዓልቲውን ጥልመት ይሐስቡለይ ኣለዉ።

13(፲፫) ኣነ ግና ከም ጸማም ኰይነ ኣይሰምዕን፣ ኣፉ ኸም ዘይከፍት ዓባስ ኰንኩ።

14(፲፬) እወ፣ ከም ዘይሰምዕ፣ ብአፉውን ምላሽ ዜብሉ ሰብአይ ኰንኩ።

15(፲፭) ዎ እግዚኣብሔር፣ ብኣኻ ተስፋ እገብር ኣሎኹ እሞ፣ ጐይታይ፣ ኣምላኸየ፣ ንስኻ ኽትመልስ ኢኻ።

16(፲፮) እግረይ እንተ ኣንደልሀጸ፣ ከይዕበዩለይ እሞ፣ ብአይ ከይሕጐሱ፣ በልኩ።

17(፲፯) ኣነ ንምሕንካስ ቀሪበ እየ እሞ፣ ስቓየይ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ እዩ።

18(፲፰) በደለይ እናዘዝ ኣሎኹ እሞ፣ ብሓጢኣተይ እጕሂ ኣሎኹ።

19(፲፱) ጸላእተይ ግና ህያዋንን ሓያላትን እዮም፣ ብዘይ ምኽንያት ዚጸልኡኒ ኸኣ ብዙሓት እዮም።

20(፳) ንሰናይ እስዕቦ ስለ ዘሎኹ ድማ፣ ኣብ ክንዲ ሰናይ እከይ እናፈደዩ ይቃወሙኒ ኣለዉ።

21(፳፩)) ጐይታይ፣ ኣይትሕደገኒ፣ ኣምላኸይ፣ ካባይ ኣይትርሐቕ።

22(፳፪) ጐይታይ፣ ምድሓነይ፣ ንምርዳኤይ ቀልጥፍ።

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

Subcategories