mm_logo.jpg

 ብዕለት ሓሙስ ዝንበብ (ዝጽለ)

ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና።

1(፩). እታ ሙሴ ብሃልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ከላ፡ ጨናፍራ ከኣ ዘይትቃጸል ኣብ በረኻ ዝረኣያ ኦም (ኪለዓው) ንድንግል ማርያም ትመስል፡ ካብኣ ብዘይ ርኽሰት ቃለ-ኣብ ሰብ ኮነ፡ ናይ መለኮቱ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣየቃጸላን፡ ምስ ወለደቶ ብድንግልናኣ ተረኽበት፡ ብመለኮቱ ምሉእ ከሎ ከኣ ፍጹም ሰብ ኮነ፡ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጺኡ ኣድሓነና፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

2(፪). ኦ እግዝእትነ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ነዕብየክን ነኽብረክን ኣሎና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን። ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ናይ ኵልና መመክሒት (ሓበን) ኢያ፡ እቲ ቀደም ኣብ ባህርይና (ወለድና) ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም ብኣኣ ተሣዒሩ ኢዩ፡ እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመጽ፡ ካብ ዝተኸልከለት ፍረ ኦም በልዐት፡ በዚ ምኽንያት'ዚ ድማ ብሔዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓጽወ፡ ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸፍተልና፡ ካብ ዕፀ-ሕይወት ከኣ ክንበልዕ ዓደለና፡ ንሱ ኸኣ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ኢዩ፡ ምእንቲ ፍቕርና ከኣ መጺኡኣድሓነና፡ ነዚ ዝንገረና ዘደንቕ ምሥጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮስ ኣየናይ ኢዩ! ኣየናይ ልቢ፡ ኣየናይ ልሣን፡ ወይ ኣየናይ እዝኒኸ ኢዩ፡ እግዚኣብሔር መፍቀር ሰብ ኢዩ፡ ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል፡ ብመለኮቱ ብዘይ ጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ ኢዩ፡ ንሱ እቲ ነቦኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ፡ ካብ ሓደ ኣቦኡ መጺኡ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ፡ ምስ ወለደቶ ድማ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን፡ ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ተረጋገጸ (ጋህዲ ኮነ)፡ ናይ እግዚኣብሔር ሃብቲ ጥበቡስ ክንደይ ይረቅቕን ክንደይ የደንቕን ኢዩ! እታ ብጻዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሢ ምንጪ ማይ ሕይወት እምበር ኮነት! ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከኣ መርገም ዝሥዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት፡ ስለዚ ኦ መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖ፡ ንሱ ሕያዋይን መድሓን ነፍሳትናን ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

3(፫). ብዘይ ዘርኢ፡ ኣምላኽ ዝወለደት ድንግል ሓይሊ ከርሣ ከመይ ዝበለ ዘደንቕን ዕፁብን ኢዩ፡ እቲ ንዮሴፍ ዝተገልጸሉ መልኣኽ ከምዚ እናበለ መስከረ፦ እቲ ካብኣ ዝውለድ ቃለ እግዚኣብሔር፡ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ኢዩ፡ ብዘይ ምልዋጥ ከኣ ሰብ ኮነ፡ ድርብ ሓጐስ ንዝኾነ ጐይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ፡ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ፡ ስሙ ኸኣ ኣማኑኤል ክበሃል ኢዩ፡ ትርጉሙ እግዚኣብሔር ምሳና ኢዩ፡በላ፡ መሊሱ'ውን ንሕዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም ኢዩ'ሞ ኢየሱስ ክበሃል ኢዩ በላ፡ ብሓይሉ ከድኅነና ኃጢኣትና ክሓድገልና ኢዩ፡ ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግጽ ኣምላክ ከም ዝኾነ'ውን ፈሊጥናዮ ኢና'ሞ ንዘለዓለም ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ኣብየት! እዚ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኣምላክ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቒ ነገር ኢዩ! ነቲ ቃል ክትፆሮ ከኣለት፡ ንልደቱ ዘርኢ ምኽንያት ኣይኮኖን፡ ብምላዱ ከኣ ማሕተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን፡ ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወጸ፡ ካብ ድንግል ከኣ ብዘይ ሕማም ተወልደ፡ ንዕኡ ሰብኣ ሰገል ሰገዱሉ፡ ኣምላክ ሰለ ዝኾነ ዕጣን ኣምጽኡሉ፡ ንጉሥ ስለ ዝኾነ ኸኣ ወርቂ ኣምጽኡሉ፡ ንዕለተ ሞቱ ዝወሃቦ'ውን ከርበ ኣምጽኡሉ፡ መሕወዪ ዝኾነ ጐይታ ምእንታና እዚ ኹሉ ተቐበለ፡ ንሱ ሓደ በይኑ ሕያዋይ መፍቀር ሰብ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

4(፬). እግዚኣብሔር ካብ ጐድኒ ኣዳም ሓደ ዓጽሚ ምውሳዱ ዘደንቕ ነገር ኢዩ፡ ካብኡ በቲ ዝወሰዶ ዓጽሚ ንሔዋን ፈጠረ፡ ካብኣቶም ከኣ ኩሎም ደቂ ሰባት ገበረ፡ ቃለ ኣብ ጐይታ እውን ካብ ቅድስት ድንግል ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ፡ ኣማኑኤል ከኣ ተባህለ፡ ምእንትዚ ናብ ፍቑር ወዳ ከተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንለምን፡ ንሳ ብኹሎም ቅዱሳንን ሊቃነ ጳጳሳትን ሕያወይቲ ኢያ ነቲ ክጽበዩዎ ዝጸንሑ ጐይታ ኣምጺኣትሎም ኢያ፡ ነቶም ምእንታኡ ዝተነበዩ ነቢያት'ውን ኣምጺኣትሎም ኢያ፡ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰበኹ ሓዋርያት’ውን ወሊዳትሎም ኢያ፡ ምእንታኡ ንዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእመናንን እውን ካብኣ ተረኺቡሎም ኢዩ፡ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ፡ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይምርመርን ኢዩ’ሞ ካብ ሕያውነቱ ይቕረታ ንድለ ንለምን፡ መጺኡ ከኣ ኣድሒኑና ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

5(፭). እግዚኣብሔር ንዳዊት ካብ ፍረ ከርሥኻ ኣብ ዙፋንካ ከቐምጠልካ ኢየ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ፡ ኣይጠዓስን ከኣ ኢዩ፡ ዳዊት እቲ ጻድቕ ከኣ ክርስቶስ ብሥጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቓል እግዚኣብሔር መሕደሪ (መመስገኒ) ዝኸውን ቦታ ክደሊ ጀመረ፡ ነዚ ኸኣ ብዓቢይ ትግሃት ፈጸሞ፡ ብድሕርዚ ብመንፈስ ተገሊጹሉ “እነሆ ኣብ ኤፍራታ ኣብ ማሕደር ኣምላኽ ያዕቆብ (ክበኪ) ሰማዕናዮ” ኢሉ ጨርሐ፡ ንሳ ኸኣ ኣማኑኤል ንድሕነትና ብሥጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረጻ ቦታ ቤተ-ልሔም ኢያ፡ ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከኣ፦ “ኣንቲ ቤተ-ልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ፡ ንሕዝበይ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉሥ ካባኺ ክወጽእ እዩ'' በላ፡ እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቒ ነገር እዩ! ንዕኡ ምስ ሕያዋይ ኣቡኡን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሣዕ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

6(፮). ንእስራኤል ዝነገሠ ንጉሥ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንሥኡ ካብ ዒላ ቤተ-ልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ፡ ካብቶም ሠራዊቱ ኣሕሉቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሢኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽኡሉ፡ ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሠራዊቱ ምእንታኡ ክብሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃቡሉ ምስ ረኣየ ነቲ ማይ ከዓዎ፡ ካብኡ'ውን ኣይሰተየን፡ እዚ ኸኣ ንዘለዓለም ጽድቂ ኮይኑ ተቘጽረሉ፡ ሰማዕታት'ውን ናይዛ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ነዓቕዎ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከኣ ደሞም ኣፍሰሱ፡ መንግሥተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ “ኦ ጐይታ ከም ምሕረትካ ይቕረ በለልና” እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሡ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

7(፯). ካብ ቅድስት ሥላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርእዩን ጠሚቱን ካብ ሰማየ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሢ ድንግል ሓደረ፡ ብዘይካ ሓንቲ ኃጢኣት ንበይና ኸኣ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ፡ ከምቲ ነቢያት ክውለድ ኢዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተ-ልሔም ተወልደ፡ ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ተበጀወና ሕዝቡ ድማ ገበረና፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።