mm_logo.jpg

ብዕለት ረቡዕ ዝንበብ (ዝጽለ)

ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና።

 

1(፩). ናይ ሰማያት ሠራዊት ኩሎም ንስኺ ብፅዕቲ ኢኺ ይብሉ፡ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ምብራቓዊት ኣፍ ደገ ድንግል ማርያም ኢያ፡ ፍሉይ መርዓዊ ዘለዋ ንጽህቲ ቤተ ከብካብ ኢኺ፡ እግዚኣብሔር ኣብ፡ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተ'ሞ ከማኺ ዝበለት ኣይረኸበን፡ ስለዚ ንሓደ ወዱ ለኣኾ’ሞ ካባኺ ሰብ ኮነ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

2(፪). ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ፡ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ።

        ኦ ሃገረ እግዚኣብሔር ነብያት ዓቢይን ዘደንቕን ትንቢት ተነበዩልኪ፡ ንስኺ ነቶም ሕጉሳት ጻድቃን መሕደሪት ዄንክዮም ኢኺ፡ ኩሎም ነገሥታት ምድሪ ከኣ ብብርሃንኪ ይመላለሱ፡ ኣሕዛብ'ውን ብብርሃንኪ ይኸዱ፡ ኦ ማርያም ኩሉ ትውልዲ የመስግኑኺ ነቲ ካባኺ ዝተወልደ ድማ ይሰግዱሉን የኽብርዎን ኢዮም፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 

3(፫). ዝናም ዘለዎ ማይ ሒዝኪ ዝተረኣኺ ናይ ብሓቂ ደበና ንስኺ ኢኺ፡ እግዚኣብሔር ኣብ፡ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ፡ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ፡ ሓይሊ ልዑል ከኣ ኣጽለለኪ፡ ኦ ማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቃል፡ ወልደ ኣብ ብሓቂ ወለድኪ፡ ንሱ ከኣ መጺኡ ካብ ኃጢኣት ዘድሓነና ኢዩ፡ ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብሣሪ ሓጐስ ብሩህ ገጽ፡ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓቢይ ኢዩ፡ ናባና ዝመጸ ልደት ጐይታ ነገርካና፡ ንቕድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ'ሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽህና ከም እትጠንስ ኣብሠርካያ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

4(፬). ጸጋ ረኸብኪ፡ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ሓደረ፡ ሓይሊ ልዑል ከኣ ኣጽለለኪ፡ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኹሉ ዓለም መድኃኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና፡ መጺኡ ከኣ ኣድሒኑና ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

5(፭).  ኣፍና (ልሣንና) ንናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን፡ ሎሚ ንማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንወድሳ፡ ምኽንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ፡ ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ከነመስግና ንዑ፡ ንሳ ምስ ድንግልናኣ ኣደ ኰይና ኢያ፡ ኦ ንጽህቲ ድንግል ርኽሰት ዘይብልኪ፡ ቃለ-ኣብ መጺኡ ካባኺ ሰብ ዝኾነ፡ ተፈሥሒ ደስ ይበልኪ፡ ኦ ርስሓት ዘይብልኪ ጽርይቲ፡ ነውሪ ዘይብልኪ ፍጽምቲ ሙዳይ፡ ተሓጐሲ ደስይ በልኪ፡ ምእንቲ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም፡ ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መሕደሪኡ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ነቲ ካብ ሕቑፊ ኣቦኡ ዘይተፈልየ፡ ወልድ-ዋሕድ ፀዋሪቱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ኦ ብኹሉ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሸለመት ንጽህቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ኦ እሳተ መለኮት ዘየቃጸላ ዕፀ ጳጦስ (ኪለዓው) ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ኦ ኣደን ገረድን ድንግል፡ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብሥጋ ዝፆርኪ ሰማይ ተሐጐሲ ደስ ይበልኪ፡ ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓጐስን ንዘምርን፡ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፡ ኣብ ምድሪ ኸኣ ሰላም ይኹን ንበል፡ ክብርን ምስጋናን ናቱ ዝዀነ ኣምላኽ ንዓኺ ሓርዩ ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 

6(፮). ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ይዓቢ፡ ከመይ ንሳ ንናይ ኣብ ቃል ንምቕባል በቒዓ ተረኺባ ኢያ፡ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ፡ ትጉሃን ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ፡ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሣ ፆረቶ፡ ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ትዓቢ፡ ካብ ሱራፌል'ውን ትበልጽ፡ ንሳ ካብ ቅድስት ሥላሴ ንሓደ ኣካል መሕደሪት (ታቦት) ኮይና ኢያ፡ ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ ኢያ፡ ንኹሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ መሕደሪቶም ኢያ፡ ኣብ ጸልማትን ድነ ሞትን ዝነብር ሕዝቢ ዓቢይ ብርሃን በረቐሎም፡ ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስት ድንግል ሰብ ኮነ፡ ስለዚ ነዚ መንክር ዝዀነ ነገር ክትርእዩ ንዑ፡ ምእንቲ እቲ ዝተገልጸልና ምሥጢር ከኣ መዝሙር ዘምሩ (ምስጋና ኣቕርቡ)፡ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ፡ ቃል እግዚኣብሔር ምስ ሥጋና ተዋሃሂዱ ኢዩ፡ መጀመርታኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ ኢዩ፡ ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብሥጋ ዓመታት ተቘጽረሉ፡ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ፡ ዘይርአ ዝነበረ ተራእየ፡ ወዲ እግዚኣብሔር ሕያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ፡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም'ውን ንሱ ኢዩ፡ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዌ ኢዩ፡ ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 

7(፯). ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቖለፈት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባኣ መስከረ፡ ብዘይካ እቲ ናይ ኃያላን ጐይታ ናብኣ ዝኣተወ፡ ናብኣ ኣትዩ'ውን ዝወጸ የልቦን ዝበለኪ ንስኺ ኢኺ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 

8(፰). ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከኣ ንመድሓኒና ዝወለደት ድንግል ኢያ፡ ንዕኡ ድሕሪ ምውላዳ'ውን ከም ቀደማ ብድንግልና ነበረት፡ ፍረ ከርሥኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ቡሩኽ ኢዩ፡ ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሓነና ጐይታ ዝወለድኪ ኣደ፡ ንስኺ ፍጽምትን ብርኽትን ኢኺ፡ በቲጐይታ ኽብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ፡ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ፡ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓኺ ዕቤትን ክብርን ይግባእ፡ ቃለ-ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ፡ (ካብ ሥጋኺ ሥጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ተወሃደ)፡ ምስ ሰባት ከኣ ነበረ (ተመላለሰ)፡ ንሱ መሓርን መፍቀር ሰብን ኢዩ፡ ብፍሉይ ኣመጻጽኣኡ ከኣ ነፍሳትና ኣድሓነ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።