mm_logo2.jpg

ዕለት ዓርቢ ዝንበብ (ዝጽለ)

ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም

ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና።

1(፩). ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፡ ፍረ ከርሥኺ'ውን ቡሩኽ ኢዩ፡ ምኽንያቱ ብዘይ ገለ ርኽሰት ፀሓይ ጽድቂ ጐይታ ካባኺ ተወሊዱልና ኢዩ፡ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ከኣ ኣብ ትሕቲ ክንፊ ረድኤቱ ኣቕሪቡና ኢዩ፡ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

2(፪). ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ኣደ ብርሃን ስለ ዝዀንኪ ንዓኺ ንበይንኺ ብውዳሴን ብምስጋናን ነዕብየክን ነኽብረክን ኣሎና።

ንስኺ ካብ ሰማይ እትዓብዪ ካብ ምድሪ'ውን እትኸብሪ ብርኽቲ ኣደ ኢኺ፡ ከምኡ'ውን ልዕሊ ኹሉ ሕሊና ኢኺ፡ ንዓኺ ዝመሳሰል ብዛዕባ ዕቤትክን ክብርኽን ከዘንቱ ዝኽእልከ መን ኢዩ! ኦ ማርያም መላእኽት የኽብሩኺ ሱራፌል ከኣ ይውድሱኺ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝነብር ጐይታ መጺኡ ኣብ ከርሥኺ ሓዲሩ ኢዩ፡ ንሱ መፍቀር ሰብ ስለ ዝዀነ ናብኡ ኣቕረበና ናትና ሞት (ኃጢኣት) ኣብ ነብሱ ጽዒኑ ናቱ ሕይወት ሃበና፡ ስለዚ ክብርን ምስጋናን ናቱ ኢዩ’ሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 3(፫). ኦ ማርያም ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ፡ ፍረ ከርሥኺ ከኣ ቡሩኽ ኢዩ፡ ኦ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ሓበን መመክሒት ናይ ደናግል፡ እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኺ ሓደረ፡ ዘመኑ ዘይቚጸር ኣምላኽ ካባኺ ተወልደ፡ ሥጋና ተዋሃደ ቅዱስ መንፈሱ ኸኣ ሃበና፡ ብብዝሒ ምሕረቱ ኸኣ ምስኡ ማዕረ ገበረና፡ ኦ ማርያም ንስኺ ካብተን ብዙሕ ክብርን ጸጋን ዝተዋህበን ብዙሓት ኣንስቲ ትበልጺ፡ ኣንቲ ወላዲት ኣምላኽ መንፈሳዊት ሃገር ልዑል እግዚኣብሔር ኣባኺ ዝሓደረ፡ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጐይታ ኣብ ሕቚፍኺ ሓቘፍክዮ፡ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ብብዝሒ ምሕረቱ ዝምግብ ኣምላኽ ኣጥባትኪ ሒዙ ጸባ ጠበወ፡ ንሱ ኣምላኽናን ናይ ኩሉ መድሓንን ኢዩ፡ ንዘለዓለም ከኣ ሓላዊና ኢዩ፡ ንሱ ዝፈጠረና ክንሰግደሉን ከነመስግኖን ኢዩ’ሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

4(፬). ድንግል ማርያም ናይ ጥዑም ሽታ መቐመጢት መፈልፈሊት ማይ ሕይወት'ያ፡ ፍረ ኸርሣ ንኹሉ ዓለም ኣድሓነ፡ ካባና ኸኣ መርገም ኣጥፍኣልና፡ ብመስቀሉን ብቕድስቲ ትንሣኤኡን ኣብ ማእከልና ሰላም ገበረ፡ ንኣዳም ድማ ከም ብሓድሽ ናብ ገነት መለሶ፡ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና።

5(፭). ድንግል ማርያም ንጽሕትን እምንትን ወላዲት ኣምላኽ ኢያ፡ ንደቂ ሰብ ለማኒት ምሕረት ሓጢኣትና ይቕረ ክብለልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና።6. ድንግል ማርያም ኣብ ቤተ መቕደስ ኰይና ብዘይካ'ቲ ብኽብሪ ኦ ቕድስቲ ድንግል ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበለ ዘብሠረኒ መልኣኽ እንተ ዘይኰይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ከም ዘይብለይ እግዚኣብሔር ይፈልጥ ኢዩ እናበለት ጨርሐት፡ ዘይፅወር ፆርኪ፡ ዘይውሰን ወሰንኪ ነቲ ዋላ ሓደ'ኳ ክውስኖ ዘይኽእል ኣምላኽ፡ በዚ ምኽንያት'ዚ ኦ ምልእተ ጸጋ ብብዙሕ ክብሪ ውዳሴኺ ይበዝሕ፡ ንስኺ ንቃል-ኣብ መሕደሪ ኴንኪ ኢኺ፡ ንስኺ ንምእመናን ሕዝበ ክርስቲያን እትእክቢ መጋረጃ ኢኺ፡ ንሥሉስ ቅዱስ ስግደት እተስተምህርሎም ኢኺ፡ እታ ሙሴ ዝረኣያ ዓንዲ ሓዊ ዝተሸከምኪ ንስኺ ኢኺ፡ እቲ ዓንዲ ሓዊ ዝተባህለ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ኣብ ከርሥኺ ዝሓደረ ኢዩ፡ ንፈጣሪ ሰማያትን ምድርን ታቦት (መሕደሪት) ኰንኪ፡ ኣብ ከርሥኺ ትሸዓተ ወርሒ ተሸከምክዮ፡ ንስኺ ነቲ ሰማያትን ምድርን ዘይኽእልዎ ንምውሳኑ እምንቲ ኾንኪ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ መሳልል ኮንኪ፡ ብርሃንኪ ካብ ብርሃን ፀሓይ ይበልጽ፡ ንስኺ እቶም ቅዱሳን ሰባት ብሓጐስን ብደስታን ዝረኣይዎ ብሩህ ኮኾብ ካባኺ ዝወጸ ምብራቕ ኢኺ፡ ኣብ ሔዋን ብሕማምን ብጻዕርን ክትወልድ ፈሪዱ ዝነበረ፡ ንስኺ ማርያም ግና ኦ ምልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ዝብል ቃል ሰማዕኪ፡ በዚ ቓል እዚ ኸኣ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛኢ ዝኾነ ንጉሥ ወለድክልና፡ መሓርን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾነ ኸኣ መጺኡ ኣድሓነና፡ ምእንትዚ ከም ገብርኤል መልኣኽ ኰይንና“ማርያም ብርኽቲ ኢኺ፡ ፍረ ከርሥኺ’ውን ቡሩኽ'ዩ” እናበልና ንውድሰኪ፡ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ፡ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ቅድስት ድንግል ለምንልና።