mm_logo2.jpg

 

ኣንቀጸ ብርሃን

ምስጋናን ውዳሴን ነደ ኣዶናይ።

1(፩). ቅድስትን ብፅዕትን፡ ምስግንትን ብርኽትን፡ ክብርትን ልዕልትን፡ ኣፍ ደገ ብርሃን፡ መዓርግ ሕይወት፡ መሕደሪ መለኮት፡ ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን፡ ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ንስኺ ኢኺ፡ ሥምረት ናይ ኣብ፡ መሕደሪት ወልድ፡ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ፡ ካብ ኵሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ፡ ንስኺ ኣብ ክንድቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ፡ ቅዱሳን ነቢያትን ካህናትን ነገሥታትን ብኣኺ ጌሮም መሰሉ (ተነበዩ)፡ ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት (ታቦት) ዘለዋ ቅድስተ ቅዱሳን ገበሩ፡ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

2(፪). ወዲ ኣምላክ ካባኺ ብምላዱ፡ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ንምኅዳር ብኣኺ ቀረባ ኮንና፡ ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኴንና ኢና።

ዓሠርተ ቃላት ብኣጻብዑ ዝተጻሕፋ ጐይታ ኵሉ ፍጥረት፡ ወዲ ኣምላኽ ኣባኺ ሓደረ፡ ኣብ ብየማኑ ኸደነኪ፡ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ፡ ሓይሊ ልዑል ኣጽንዓኪ፡ ኢየሱስ ከኣ ሥጋኺ ለበሰ፡ መጽሓፍ፦ “ኣፍላግ ማይ ሕይወት ካብ ከርሡ ክውሕዝ ኢዩ” ከም ዝበለ፡ እቲ ዝጸምአ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ኢሉ ጨደረ፡ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

3(፫). ኣቐዲሙ ኣብ፡ ብየውጣ ማለት በጻብዕ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፋ ዓሠርተ ቃላት ነገረና፡ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ፡ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ፡ ንሱ’ውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና ኢዩ፡ ኣብ ሰማያት ኣደ፡ ኣብ ምድሪ'ውን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን፡ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ፡ ብዘይካ ኣቦኡ በይኑን፡ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ሓቅን፡ እንተ ዘይኮይኑ፡ ምምጽኡ ዝፈልጥ የልቦን፡ ኣብ ከርሥኺ ሓደረ ትሸዓተ ወርሒ ድማ ፆርክዮ፡ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሱ፡ ምድሪ ኸኣ ደስ በላ፡ መልኣኽ ሓጐስ ኣበሠረ፡ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ፦ “ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፡ ኣብ ምድሪ ከኣ ሰላምን ሥምረትን ንደቂ ሰብ ይኹን፡” ጓሶት'ውን ኣብ ቤተ-ልሔም በቲ ዝረኣይዎን ዝሰምዕዎን ኣደነቑ፡ ሰብ ጥበብ ኮኾብ ርእዮም ንወድኺ ክሰግዱ ንዓኺ'ውን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መጹ፡ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኾብ ከኣ ክሣብ ቤተ-ልሔም ኣብጽሖም፡ ኣብ ልዕልቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘሎኽዮ ቦታ ኸኣ ቆመ፡ እቶም ሰብጥበብ ነዚ ርእዮም ከኣ ዓቢይ ሓጐስ ተሓጐሱ፡ ናብኡ ኣተዉ ኣብ ቅድሚኡ'ውን ቆሙ፡ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገዱሉ፡ ሣንዱቖም ከፈቱ፡ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከኣ ገጸ በረኸት ኣቕረቡሉ፡ ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣሎና ዕጣን'ውን ኣቕሪብናልካ ኣሎና፡ ካባኻ ኢዩ ንኽቡር ስምካ ከኣ ኢዩ፡ ኦ ኣምላክና ምእንቲ ኃጢኣት ሕዝብኻ ልማኖኦምን መስዋዕቶምን ክትቅበል፡ ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎም ዝመጻእካ ኢኻ፡ ብምባል ዘመስገኑዎ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

4(፬). ካብ ንጹሓን ንጽሕቲ ንስኺ ኢኺ፡ ሕርይቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ዝተቐመጥኪ፡ ከምቲ ካብ ዘይቊንቊን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት፡ ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠን ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርህ ዕንቍ-ባሕሪ፡ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤተ መቕደስ ነበርኪ፡ መላእኽቲ ከኣ ኩሉ ጊዜ መግብኺ የምጽኡልኪ ነበሩ፡ ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽቲ እናተጸናናዕኪ ዓሠርተ ክልተ ዓመት ነበርኪ፡ መስተኺ መስተ ሕይወት ኢዩ፡ መግብኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ ኢዩ፡ ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ፡ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃነየልኪ፦ “ጓለየ ስምዒ፡ ርኣዪ፡ እዝንኺ ጽን በሊ፡ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ፡ ከመይ ንጉሥ መልክዕኪ፡ ትሕትናኺ ፈትዩ ኢዩ፡ ንሱ ጐይታኺ ኢዩ፡ ንዕኡ ከኣ ትሰግዲ፡” ኢሉኪ፡ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

5(፭). ገብርኤል መልኣክ ካብ ንጹሓን መላእኽቲ ጕድለት ዘይብሉ፡ ካብ ቀዳሞት መላእክቲ፡ ኣብ ቅድሚ እቲ ጐይታ ኹሉ ዝቐውም፡ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኢዩ'ሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈሥሂ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣብሠረኪ፡ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፡ ካብቲ ጐይታ ኩሉ ከኣ ሞገስ (ጸጋ) ረኺብኪ ኢኺ'ሞ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ ኸኣ ክትወልዲ ኢኺ፡ ስሙ ኸኣ ኢየሱስ ክትሰምይዮ ኢኺ፡ ንሱ ዓቢይን ወዲ ልዑልን ክስመ ኢዩ፡ እግዚኣብሔር ኣምላክ መንበር ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ ኢዩ፡ ንቤት ያዕቆብ ከኣ ንዘለዓለም ክነግሥ ኢዩ፡ ንመንግሥቱ'ውን መወዳእታ የብሉን፡ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ ኢዩ፡ ሓይሊ ልዑል ከኣ ከጽልለኪ ኢዩ፡ እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ ኢዩ፡ ወዲ እቲ ጐይታ-ኹሉ ድማ ክስመ ኢዩ ኢሉኪ ኢዩ'ሞ፡ እቲ ካባኺ ዝተወልደ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

6(፮). ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቕደስ፡ ናይ ብርሃን መጋረጃ፡ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ፡ ኦ ቕድስቲ ማርያም ብመቕደስ ቅድስተ ቅዱሳን ንምስለኪ፡ ከምዚ ኢልና ምምሳልና ድማ ስለቲ ናባኺ ዝመጸ ቅዱስ መንፈስን፡ ዘጽለለኪ ሓይሊ ልዑልን ኢና፡ መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል-ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብከርሥኺ ስለ ዝሓደረ ኢና፡ ናይ ልዑላን ጐይታ፡ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን፡ መናብርትን ሥልጣናትን፡ ኣጋእዝትን ሓይላትን፡ ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዎ ኢዩ፡ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ኣዕይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን፡ ሹዱሽተ ክንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ኣኽበቡኺ፡ ናይ ብርሃን ደመና ኸኣ ኣጽለለኪ፡ ሊቃነ መላእኽትን፡ ሠራዊት መላእኽትን፡ ሠራዊት ሰማይን ብፍርሃትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሜኺ ደው በሉ፡ ኣብኡ ኸኣ ብኻልእ (ብሓድሽ) ምስጋና ወደሱኺ፡ ኪሩቤልን ሱራፌልን ካብቲ ናይ ሰማያት ምስጋናኦም ዘይኮነ፡ ናይ ቅድም ምስጋናኦም'ውን ዘይኮነ ምስጋና ኣመስገኑኺ፡ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጐይታኦም ኣብ ሕቚፍኺ ተሓቝፉ ምስ ረኣዩ ንኹሉ ፍጥረት’ውን ዝምግብ ከም ሕፃን ጡብኪ ኪጠቡ ምስ ረኣዩ ኣብ ኣርያም ደለይዎ፡ ኣብኡ ኸኣ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቅድሙ ረኸብዎ፡ ትሕትና ጐይትኦም ምስ ረኣዩ ኣዕይንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ (ጠመቱ)፡ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከኣ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ፡ “ጐይታ ኹሉ ንዝዀንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን” እናበሉ፡ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣዩኺ'ሞ “ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን” በሉ፡ ካባኺ ዝወሰዶ ሥጋና ክለብስ ምስ ረኣዩዎ ሥምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ፡ ነቢይ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ፦ “ጐይታ ኹሉ ካብ ሰማይ ካብ ድልው ኣዳራሽ መቕደሱተመልከተ፡ ንኹሉ ደቂ ሰብ ከኣ ረኣየ፡ ንጉሥ ጽባቐኺ መረጸ፡ ናይ ዘለዓለም መዕረፊተይ እዚኣ ኢያ፡ ሓርየያ ኸኣ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር ኢየ፡” በለ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 

7(፯). ቅድስትን ብፅዕትን፡ ምስግንትን ብርኽትን፡ ክብርትን ልዕልትን፡ ብመሶብ ወርቂ ንምስለኪ፡ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስተ-ሕይወት ዘሎኪ ኢኺ፡ ንሱ ንኹሉ ወሃቢ ሕይወት ኢዩ፡ ብእኡ ንዝኣምን፡ ብእምነትን ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዕ፡ ምስቶም ብየማኑ ዝቖሙ ዘቕውም ኢዩ፡ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

8(፰). ንስኺ ኢድ ጥበበኛ ሰብ ዘይሠርሓ ናይ ወርቂ ተቕዋም (ቀዋሚ-ቀንዴል) ኢኺ፡ ኣብኣ ኣብታ ተቕዋም መብራህቲ ኣየብርሁን ኢዮም፡ እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ ኢዩ፡ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ናባኺ መጸ፡ ኣባኺ ኸኣ ተቐመጠ፡ ብመለኮቱ ድማ ናብ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ኣብርሀ፡ ካብ ደቂ ሰብ ጸልማት ኣርሓቐ፡ ብመሕወዪ ቃሉ ኸኣ ኣድሓነና፡ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን'የ ብብርሃን እመኑ ብርሃን ከሎኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ ኢዩ፡ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

9(፱). ካብቲ ጐይታ ኹሉ ዝተረኽበ (ዝተወልደ) ናይ ኩሉ ጐይታ፡ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፡ ካብቲ ናይ ብሓቂ ጐይታ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጐይታ፡ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ፡ ህልውናኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ፡ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ፡ ኩሉ ብእኡ ዝተፈጥረ፡ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ፡ ሰብ ኮነ፡ ብምምጻኡ ኣብርሃልና፡ ሓጐስን ፍሥሓን ከኣ ነገረና፡ ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና፡ መንገዲ ሕይወት መርሓና፡ ንዕኡ ብምእማን ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሃበና፡ ነቢይ ኢሳይያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣደነቐ፡ “ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን ኢዩ ድማ በለ፡” ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቕን ንጹሕን፡ ናይቲ ጐይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ፡ ኣፉ ከፊቱ ድማ፦ “ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበጽሓና፡ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነበሩ ብርሃኑ (ድሕነቱ) ከርእዮም፡ ነእጋርና ኸኣ ናብ መንገዲ ሰላም ከቕንዕ (ኪመርሕ) ተወልደ፡” በለ፡ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

10(፲). ኦ እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት በእዳዎም ዝሕዝዎ ማዕጠንተ ወርቂ ንምስለኪ፡ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪ ናይ ዘለዉ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ ኢዮም፡ ከምኡ ድማ ብኣማላድነትኪ ናይደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ሥሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን የዕርጉ፡ ሓጢኣት ሕዝብኺ ከተስተሥርዪ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቒዱልኪ ኢዩ፡ ንደቂ ሰብ ናብ ሕይወት ዘለዓለም ከተሰጋግሪ፡ ንምእመናን ሕዝብኺ መድሓኒቶም ክትኮኒ ዝግባኣኪ ኢኺ፡ ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ለምንልና።

11(፲፩). ንስኺ ብርኽቲ ዕንፀይቲ ኢኺ፡ ዕፀ ሕይወትን ዕፀ መድሓኒትን፡ ኣብ ክንዲ እታ ናይ ገነት ዕፀ ሕይወት፡ ኣብ ምድሪ ዕፀ ሕይወት ዝኾንኪ ኢኺ፡ ፍረኺ ፍረ-ሕይወት ኢዩ፡ እቲ ካብኡ ዝበልዐ ድማ ንዘለዓለም ሕይወት ዘለዎ ኢዩ፡ ካባኺ ዕምባባ ተራእየ፡ መኣዛኡ (ሽታኡ) ኸኣ ጥዑም ኢዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም፡ ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕባኡ ተነበየ፦ “መኣዛ ከርበን ዝባድን ሰሊሆትን ካብ ኣልባስኪ ኢዩ፡” እናበለ፡ ሰሎሞን ኣቦኺ'ውን ተነበየ ከምዚ ኸኣ በለ፦ “መኣዛ ኣፍንጫኺ ከም መኣዛ ዕጣን፡ ዝተሓጽረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ፡ ሓውተይ መርዓት፡ ዝተሓጽረት ገነት፡ ዝተኸድነት ዒላ መገድኺ፡ ገነት ምስ ፍረ ኣቅማሕ፡ ቆዕ ምስ ናርዶስ፡ ናርዶስ ምስ መጽርይ፡ ቀጺመታትን ቀናንሞስን፡ ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ፡ ከርበን ዓልወን፡ ምስ ኩሉ ዝበለጸ ጨናታት፡ ዛራ ገነት ዒላ ማይ ሕይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ፡” በለኪ፡ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 

12(፲፪). ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸልዋን ማይ ከየስተይዋን ኣብ ቤተ መቕደስ ጸዲቓ ዝተረኽበት እሞ ድልውቲ ዝኾነት ዋናኣ ንክህነት ከም ዝተመርጸ ዘርኣየት፡ ንስኺ ድማ ከምኣ ኣብ ቤተ መቕደስ ብቕድስናን ብንጽህናን ነበርኪ፡ ብኽብርን ብዓቢይ ፍሥሓን ከኣ ካብ ቤተ መቕደስ ወጻእኪ፡ ካባኺ ድማ ናይ ብሓቂ ፍረ ሕይወት ዝኾነ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ፡ ኦ ቕድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረዳእክዮ ብዘይ ሩካቤ ወዲ ረኸብኪ፡ “መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ ኢዩ፡ ሓይሊ ልዑል'ውን ከጽልለኪ ኢዩ፡” በለኪ፡ ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።

 

13(፲፫). ንሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልትኺ ብስም ወድኺ ንዝኣመንና፡ ናብ ወድኺ ከተማልድና ይግባኣኪ ኢዩ፡ ኦ ምልእተ ጸጋ፡ ኦ ምውሓዝ ፍስሓ፡ ካብ ኪሩቤል ብዙሕ ዘዒንቶም፡ ካብ ሱራፌል ሹዱሽተ ዘኽናፎም ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ (ትርኢት) ኣሎኪ፡ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝወጽእ እሳት ምእንቲ ክድሕኑ፡ ገጾምን እግሮምን ብኣርኣያ ትእምርተ መስቀል ይሽፍኑ፡ ንስኺ ግና ንመለኮት መሕደሪት ኮንኪ፡ እሳተ መለኮት ከኣ ኣየቃጸለክን፡ ነበልባል ሓዊ ተሰከምኪ ነበልባል መለኮት ከኣ ኣየንደደክን፡ በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቈጽላ ኸኣ ዘይተቓጸለ ዝረኣያ ዕፀ- ጳጦስ (ኪለዓው) ተመሰልኪ፡ ከምኡ ድማ ጐይታ ሓያላን፡ ኵለንትናኡ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣየቃጸለክን፡ ንስኺ ናይብሓቂ ንኹሉ ወገን ክርስቲያን መመክሒት ኢኺ፡ ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኮንና፡ እዚ ኸኣ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ ኢዩ፡ ንነፍሳትና ሕይወት እትልምኒ፡ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምኅረት ኢኺ፡ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና፡ ንዕኡን ነቦኡን ንመንፈስ ቅዱስን ብምእማን፡ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓና፡ ምሕረቱን ይቕሬታኡን ክህበና፡ ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልና ለምንልና፡ ኦ ወላዲት ጐይታ-ኹሉ ምስጋና ይኹንኪ፡ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን፡ ሎምን ኩሉ ሣዕን ንዘለዓለመ ዓለም ይኹን፡ ኣሜን! ወድኺ ምኅረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና።