mm_logo3.jpg
mm_logo3.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

ናይ ዘውትር ጸሎት

ብስም ኣብ፡ ወልድ፡ መንፈስ ቅዱስ፡ ሓደ ኣምላኽ፡

ብቕድስቲ ሥላሴ እናኣመንኩን እናተማሕጸንኩን፡

ኣብ ቅድሚ እዛ ኣደይ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰይጣን እኽሕደካ ኣሎኹ፡

ንሳ ኸኣ ንዘለዓለም ምስክረይን ጸግዐይን ማርያም ኢያ።

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

ምስጋና

 ኦ ጐይታ! ነመስግነካን ነኽብረካን ኣሎና።

ኦ ጐይታ! ንባርኸካን ንእመነካን ኣሎና።

ኦ ጐይታ! ንልምነካን ንማልደካን ኣሎና።

ኦ ጐይታ! ንግዝኣካን ንቕዱስ ስምካውን ነገልግል ኣሎና።

ኦ ጐይታ! ኩሉ ብርኪ ዝሰግደልካ ንሰግደልካ ኣሎና።

ኩሉ ልሳንውን ንዓኻ ይግዛእ፡ ኣምላኽ ኣማልኽቲ፡

ጐይታ ጐይቶትን፡ ንጉሥ ነገሥታትን ንስኻ ኢኻ። 

ንኹሉ ሥጋን ንኹሉ ነፍስን ፈጣሪ ንስኻ ኢኻ።

ቅዱስ ወድኻ ንስኻትኩምሲ ክትጽልዩ ከሎኹም ከምዚ በሉ፡ ኢሉ ከም ዝመሃረና ንጽውዓካ ኣሎና።

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

ኣብሰማያት እትነብር ኣቦና

ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፥

መንግስትኻ ትምጻእ፥ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት
ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን፥ ናይ ዕለት እንጌራና
ሎሚ ሃበና፥ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም
እንኃደግናሎም በደልና ኅደገልና፥ ካብ ክፉእ
ኣድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና፥
መንግስትን፡ ኃይልን ፡ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ
እሞ፡ አሜን።

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ

ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ

ሰላም እብለኪ፡ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ፡ ብሥጋኺ'ውን

ድንግል ኢኺ።

ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ሰላም እብለኪ ኣለኹ።

ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ፡ ፍረ ከርሥኺ'ውን ብሩኽ እዩ።

ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ፡

ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልኪ፡ ኃጢኣትና ኪሠርየልና ናብ ፍቁር

ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና።

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

ጸሎተ ሃይማኖት

ናይ ሃይማኖት ጸሎት፡

ኩሉ ብዝሓዘ ሰማያትን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ፡

ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን።

ብሓደ ጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ

ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድውን ንኣምን።

ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን፡ ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ፡

ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ፡

ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ፡ ኩሉ ብእኡ ዝተፈጥረ፡

ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን

ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን።

ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና፡

ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ

ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ፡ ሰብ ኮነ፡

ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጰንጤናዊ ጲላጦስ

ምእንታና ተሰቕለ፡ መከራ መስቀል ተቐበለ፡ ሞተ፡ ተቐብረ፡

ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ

ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንሥአ፡

ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ፡ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ፡

ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ኪፈርድ ብኽብሪ ኪመጽእ ኢዩ፡

ንመንግሥቱ ድማ መወዳእታ የብሉን።

ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ፡ ካብ ኣብ ዝሰረፀ

መንፈስ ቅዱስ ንኣምን፡ ምስ ኣብን ወልድን ክንሰግደሉን

ከነመስግኖን ብነቢያት ዝተነግረ ኢዩ።

ልዕሊ ዅሉ ብዝኾነት ናይ ሓዋርያት ጉባኤ፡

ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን።

ኃጢኣት ንምስትሥራይ ብሓንቲ ጥምቀትውን ንኣምን።

ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር፡

ኣሜን።

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

ቅዱስ፡ ቅዱስ፡ ቅዱስ እግዚኣብሔር

ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ጐይታ ሠራዊት፡

ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ምሉእ እዩ።

ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሓንቲ ስግደት እሰግድ።

ሓደ ኸለዉ ሠለስተ፡ ሠለስተ ኸለዉ ሓደ ዝኾኑ፡

ብኣካላት ሠለስተ፡ ብመለኮት ከኣ ሓደ ኢዮም።

ነዴና ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ እሰግድ።

ንሳ ብሥጋን ብነፍስን ብውሽጥን ብደገን ኩሉ ሣዕ ንጽሕቲ ኢያ።

ንመስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሰግድ፡

ንሱ ብኽቡር ደም ጐይታ ዝተቐደሰ ኢዩ።

መስቀል ሓይልና እዩ፡

መስቀል ጽንዓትና እዩ፡

መስቀል ቤዛና እዩ፡

መስቀል መድኃኒት ነፍስና እዩ።

ኣይሁድ ከሓድዎ

ንሕና ግና ኣመንና፡ እቶም ዝኣመንና ብሓይሊ መስቀሉ ደኃንና።

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

ምስጋና

ምስጋና ንኣብ፡ ምስጋና ንወልድ፡ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን። (ሠለስተ ጊዜ በል)

ይበል ሕዝቢ፡- ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግብኦም። (ሠለስተ ጊዜ በል)

ምስጋና ንእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ይኹን።

ይ.ሕ.፡- ንእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ይግባኣ።

ምስጋና ንመስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹን።

ይ.ሕ.፡- ንመስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይግብኦ።

ክርስቶስ ብምሕረቱ ይዘከረና።

ይ.ሕ.፡- ኣሜን

ኣብ ዳግማይ ምጽኣቱ ኣየሕፍረና።

ይ.ሕ.፡- ኣሜን

ስሙ ንምምስጋን የንቅሓና።

ይ.ሕ.፡- ኣሜን

ኣብ ኣምልኾቱ የጽንዓና።

ይ.ሕ.፡- ኣሜን

እግዝእትነ ማርያም ጸሎትና ኣዕርግልና።

ይ.ሕ.፡- ኣሜን

ሓጢኣትና’ውን ኣስተሥርይልና።

ይ.ሕ.፡- ኣሜን

ኣብ ቅድሚ መንበሩ ንጐይታና።

ይ.ሕ.፡- ኣሜን

ነዚ ኅብስቲ እዚ ንዘብልዓና።

ይ.ሕ.፡- ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢዩ።

ነዚ መስተ‘ዚ ውን ንዘስተየና።

ይ.ሕ.፡- ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢዩ።

መግብናን ክዳንናን ንዘዳለወልና።

ይ.ሕ.፡- ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢዩ።

ኩሉ ሓጢኣትና እውን ንዝተዓገሰና።

ይ.ሕ.፡- ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢዩ።

ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ንዝሃበና።

ይ.ሕ.፡- ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢዩ’ሞ፡

ክሣብ’ዛ ሰዓት እዚኣ’ውን ስለ ዘብጽሓና ምስጋና ይኹኖ።

ይበል ሕዝቢ:- ንልዑል እግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ነቕርበሉ፣ ከምኡ ውን ንወላዲቱ ድንግል ንመስቀሉ ክቡር።

ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኹሉ ጊዜን ብኹሉ ሰዓትን ክምስገን ይንበር፡ ኣሜን።

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።፡

ሰላም ንብለኪ

እናሰገድና ሰላም ንብለኪ።

ማርያም ኣዴና ንልምነኪ።

ካብ ሃዳናይ ኣራዊት ንምሕጸን ብኣኺ።

ምእንቲ ሃና ኣዴኺ ኢያቄምእውን ኣቦኺ።

ንማሕበርና ድንግል ሎሚ ባርኺ። ድርብ ሃብቲ

።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።።

 ጸሎት እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲት ኣምላኽ

 ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ፡

መንፈሰይ ከኣ ብኣምላኸይ በቲ መድኃንየይ ባህ ይብላ።

ውርደት ባርያኡ ርእዩ እዩ እሞ፡

እንሆ ካብ ሕጂ ኵሎም ወለዶ ብፅዕቲ ኪብሉኒ ኢዮም።

እቲ ዅሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለይ ኢዩ እሞ ስሙ ቅዱስ ኢዩ።

ምሕረቱ ውን ኣብቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ኢዩ።

ብቕልጽሙ ኃይሊ ገበረ፡

ንዕቡያት ሓሳባት ልቦም በተነሎም።

ንኃያላት ካብ ዝፋናቶም ኣውረዶም።

ንዝተዋረዱ ኸኣ ልዕል ኣበሎም፡ ንጥሙያት ብበረኸት ኣጽገቦም፡

ንሃብታማት ከኣ ጥራይ ኢዶም ሰደዶም።

ከምቲ ነቦታትና ንኣብርሃምን ንዘርኡን ዝነገሮም

ንዘለዓለም ምሕረቱ እናዘከረ ንእስራኤል ባርያኡ ተቐበሎ።

ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን፡

ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሉቃ.1፡46-55