mm_logo3.jpg

ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክብርን

ብስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን!

ምኽንያተ ድኅነት ስለ ምዃናንን፥

ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምኽንያተ ድኅነትና እያ።ንሱ ከኣ መጀመርታ ፍጥረት ወዲ ሰብ ዝኾነ ኣቦና ኣዳም ኣይትብልዓያ ተባሂሉ ካብ ዝተነግረቶ ፍሬ ኦም  በለስ በሊዑ ስሕተት ምስ ፈጸመ፥ጸጋኡ ተገፊፉ፥ካብ ክብሩ ተዋሪዱ ኣብ ፍጹም ዝኾነ ሓዘንን ልቕሶን ወዲቑ፡ኣብ ልዕሊ ሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ፥ኣብ ርደተ መቓብር ድማ ርደተ ሲኦልን ገሃነምን ተፈሪድዎ መሪር ሕይወት ይነብር ነበረ እሞ፥ብዝፈጸሞ ስሕተት ተጣዒሱ ብንብዓት ንኣምላኹ ስለ ዝለመነ መፍቀሬ ሰብ ብምኅረት ሃብታምን ይቕረ በሃልን ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር ድማ ንስሕኡ ርእዩ ፍጺሙ ራህራሃሉ።"ከመይ እግዚአብሔር ንዘለኣለም ኣይድርብን እዩ፥እንተ ጓሃየ እኳ እቲ ዘለኣለማዊ ምሕረቱ ዓቢይ ስለ ዝኾነ ይርህርህ እዩ"ከም ዝተባህለ(ደ•ኤር3፥31-32)፥ልማኖኡ ሰሚዑን ጸሎቱ ተቐቢሉን ከኣ"…ድኅሪ 5500 ዓመት ካብ ጓል ጓልካ ስማ ማርያም ተባሂላ ካብ እትጽዋዕ ተወሊደ ከድኅነካ እየ"ንሳ ናትካ ዘርኢ እያ፥ንዓኣ ክፈጥራን ክመርጻን እየ፥በዚ ጊዜ'ዚ ናይ ምድኅንካ መጀመርታ ክኸውን እዩ፥ናብ ርስትኻውን ክትምለስ ኢኻ" በሎ(መጽ•ቀለምንጦስ ምዕ13)።እዚ ከኣ እቲ ኣዳም ካብ ባዕሉ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሰምዖ ብምኽንያት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሃቦን ዝረኽቦን ድኅነት እቲ ናይ መጀመርታ ተስፋን ጽኑዕ ኪዳንን ነበረ።ኣብ ፍጹም ሓዘንን ቀቢጸ ተስፋን ዝነበረ ኣዳም በዚ ሓዘኑ ተደበሰ፥ናይ ኅልና ትንሣኤ ገይሩ ከኣ ዓቢይ ተስፋ ረኸበ።ኣባ ሕርያቆስ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ ሒዞም"ኦ ድንግል ስደተኛ ኣዳም ካብ ገነት ክስደድ ተስፋ ስንቑ ንምድኅኑ ድማ ጽኑዕ እምነት ዝነበርኪ ንስኺ ኢኺ"ክብሉ ኣመስጊኖማ እዮም።ድኅሪዚ ኣዳም ብምኽንያት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዳግም ናብ ዝቐደመ ክብሩን ስፍርኡን ክምለስ ንዓኣ ተስፋ ስንቁ ገይሩ፥ኣብ ልቡ ሓቲሙዋ ካብ ገነት ወጸ።ካብዚ ቀጺሉ እዚ ናይ ድኅነት ተስፋ ኣብ በብጊዜኡን ዘመኑን ብዝተፈላለየ መገዲ እናተነግረን እናተገልጸን ጸኒሑ እዩ።ንምሳሌ ጻድቕ ኖኅ ብመርከብ ምድኃኑ፥ዳግም ብማይ ኣይኂ ንዘይምጥፋእ ምሳሌ ናይ ድንግል ማርያም ብዝኾነት ቀስተ ደመና ኪዳን ምቛሙ፥ንኣቦ ብዙኃን ኣብርሃም"ሕዝቢ ዓለም ድማ ብኣኻ ኪባረኹ እዮም"ኢሉ ፍረ ከርሱ ናቱ ዘርኢ ካብ ዝኾነት ድንግል ማርያም ብዝውለድ ሕዝቢ ዓለም ኩሉ ከም ዝባረኽን ዝድኅንን ምንጋሩ(ዘፍ12፥3)፥

እግዚአብሔር ንሊቀ ነብያት ኣቦና ሙሴ ብሃልሃልታ ናይ ሓዊ ዘይትቃጸል ቆጥቋጥ ፥እቲ ሓዊውን በቲ ጠሊ ናታ ከይጠፈአ ሃልሃል ክትብል ዝገለጸሉ ዘደንቕ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ንዓና ናይ ምድኃኑ ምስጢረ ራእይ(ዘጸ3፥1-10)

…ወዘተረፈ ብዙኅ ኣምላኽ ዘርኢ ኣብርሃም ወገን ዳዊት ካብ ዝኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ዘድኅነና ከምዚ ብምሳሌን ምስጢራዊ ብዝኾነ ኣዘራርባን ክንገር ዝጸንሐ፥ድኅር ግን ምስቲ ግዜ ምቕራቡ እናጎልሐ እዩ ከይዱ።ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ሰባት በቲ ኣቐዲሙ ተነጊርዎም ዝነበረ ቃል መሰረት ነጻ ወጺኦም ንምድኃን ካብ ዝነበሮም ድሌት ዝተላዕ ብቅዱስ ዳዊት ኣቢሎም"ኣየ፥ካብ ጽዮን ምድኅን እስራኤል እንተ ዚመጽእ።እግዚአብሔር ምርኮ ሕዝቡ ምስ መለሰ ደቂ እስራኤል ኪሕጎሱ እዮም፥ባህውን ኪብሎም እዩ"እናበሉ ይጸባበዩ ነበሩ(መዝ14፥7) ።ጽዮን ዝብላ ዘሎ"ቅድስት ድንግል ማርያም"ምድኃን ወይውን መድኃኒት ኢልዎ ዘሎ ከኣ" መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ" እዩ። ናይዚ ትርጉም ኣብ ሮሜ11፥26 ንረኽቦ ቃል እዩ።ስለዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንሳ ኣምላኽ ዝመረጻ፥ንዓና ከድኅን ሰብ ዝኾነላ፥ክብርቲ ኣደ እያ እሞ፥በዚ ምኽንያተ ድኅነትና ክትበሃል ዝግባእ እዩ።ኣምላኽ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ናይ ምድኃኑ ነገር ዝያዳ ጎሊሑ እንረኽቦ ኣብ ዘመነ ነብያት እዩ።ገለ ካብኡ

"እግዚአብሔር ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ፥እንሆ ድንግል ክትጠንስ፥ወዲ ኸኣ ክትወልድ እያ ስሙውን ኣማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ እያ"ይብል(ኢሳ7፥14)።ጊዜኡን ሰዓቱን በዚሑ ትንቢቱ ክፍጸም ከኣ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝጸሓፎ"ብሳድሰይቲ ወርኂ(መጥምቀ መለኮት ካብ ዝተጠንሰሉ)ከምኡውን ኣቐዲሙ ድኅሪ 5500 ዓመት ካብ ጓል ጓልካ ተወሊደ ከድኅነካ እየ ዝበሎ ቃል ክፍጸም ኣብ መበል ሳድሰይቲ ሽሕ ዘመን ገብርኤል መልኣኽ…ናብ ሓንቲ ድንግል ካብ ኣምላኽ ተላእከ።…ስም እታ ድንግል ከኣ ማርያም ነበረ"(ሉቃ1፥26-27)ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ

"ድንግል"ኢሉ ስም እታ ድንግል ግን ኣይጠቐሰን ነበረ እሞ፥ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ፥ንሳ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምዃና የነጽሮ።ብኻልእ ወገን ድማ ንኣረጋዊ ጻድቕ ዮሴፍ"ዮሴፍ ወዲ ዳዊት እቲ ካብኣ ዝውለድ ብመንፈስ ቅዱስ ስለዝኾነ፥ንሕጽይትኻ ማርያም ንምውሳዳ ኣይትፍራህ።ወዲ ክትወልድ እያ ማለት ሕጻን ተወሊዱልና፥ወዲ ተዋሂቡና እዩ፥ንሱ ገዛኢና ኪኸውን እዩ።

ንሱ÷

          * "ግሩም መኻሪ"

          * "ብርቱዕ ኣምላኽ"

          * "ዘለኣለማዊ ኣቦ"

          * "መስፍን ሰላም"

ተባሂሉ ኺጽዋዕ እዩ (ኢሳ9፥6) ተባሂሉ ዝተነግረ ኣብኣ ምእንቲ ክፍጸም ወዲ ክትወልድ እያ፥ንሱ (እቲ ካብኣ ዝውለድ) ከኣ ንሕዝቡ ካብ ኃጢኣቶም ከድኅኖም እዩ እሞ ስሙ

"ኢየሱስ"ክትብሎ ኢኻ።እዚ ኹሉ ድማ እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ"እንሆ ድንግል ክትጠንስ፥ወዲውን ክትወልድ እያ፥ስሙ ኸኣ ኣማኑኤል ኪብልዎ እዮም፥ትርጉሙ ኸኣ 'ኣምላኽ ምሳና'ማለት እዩ እናበለ ዝተዛረቦ ምእንቲ ክፍጸም ኮነ(ማቴ1፥20-23) ተባሂልዎ እዩ።እዚ ቃል ድንግል ማርያም ንነብያት ፈጻሚት ትንቢቶም ምዃና ዝገልጽ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ንሳ ኃጢኣት ሕዝቡ ዝሓድግ መድኃኒ ዝወለደት ምኽንያት ድኅነትና ምዃና ድማ ብንጹር ዘርኢ እዩ።ኣብ ዕለተ ልደቱ ካብኣ ምስ ተወልደ እቲ ብዛዕባዚ ንኹሉ ዘበሰረ ቅዱስ መልኣኽውን"እንሆ ንኹሉ ሕዝቢ ዝኸውን ዓቢይ ሓጎስ ኣበሥረኩም ኣለኹ እሞ፥ኣይትፍርሁ።ምኽንያቱ ሎሚ መድኅኒ ክርስቶስ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ"እዩ ዝበለ (ሉቃ2፥10-12)።ነዚ ዓቢይ ሓጎስን ፍጹም ዝኾነ ድኅነትን ዝረኸብናዮ ካብኣ ብምውላዱ ብኣኣ ምኽንያት እዩ። ኣምላኽ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮይኑ ብምውላድ እንተ ዘይድኅነና ነይሩ ሕይወት ዘይብሎም ምውታት ኮይና ምነበርና።ነዚ ዝተረድአ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ኣቢሉ እዩ"እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒደት ትርፊ እንተ ዘይኅድገልናስ ከም ሰዶም ምኾና ንጎሞራውን ምመሰልና ኔርና"ኢሉ ዘሎ( ኢሳ1፥9,ሮሜ9፥29)።እዚ ከኣ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከም ከተማታት ሰዶምን ጎሞራን ፈጺምና ተፊእና ንዘይምትራፍና ንጽህቲ ዘርኢ ንድንግል ማርያም ካብ በደል ዕዳ ሰዊሩ ንምኽንያተ ድኅነት ዝሓደገልና ምዃኑ የመልክት።

ካብ ሊቃውንት ወገን ዝኾነ ቅዱስ ኢፍሬም ሶርያዊ ድማ"ኣክሊለ ምክሕነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወመሠረተ ንጽሕነ ኮነ በማርያም ድንግል፥ እንተ ወለደት ለነ ዘእግዚአብሔር ቃለ» ይብል (ውዳሴ ማርያም ዘሠሉስ) ።ትርጉሙ"ኣኽሊል  ትምክሕትና ጀማሪትድኅነትና፥መሠረተ ንጽሕናና  ብድንግል ማርያም ኮነ ወይውን ድንግል ማርያም እያ፥ምእንቲ ድኅነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚኣብሔር ወለደትልና"ማለት እዩ።ስለዚ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣምላኽ ካብኣ ተወሊዱ ኣድኂኑና እዩ እሞ ምኽንያተ ድኅነትና ምባል ዝግባኣ እዩ።ቀደምት ነብያት፥ቅዱሳን፥ካብ ሊቃውንት እኒ ቅዱስ አትናቴዎስ፣ቅዱስ ጀሮም፣ቅዱስ ዮሀንስ አፈወርቅ፣ቅዱስ ኤፍሬም፥ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ፥ኣባ ሕርያቆ፥ቅዱስ ያሬድ፥ኣባ ጊዮርጊስ ካልኦት ዘይጠቐስናዮምን ብእምነት ዝጸንዑ ብኣፍልጦውን ዝመልኡ ቅዱሳን አበው ስለ ዘለኣለማዊ ክብራን ምኽንያተ ድኅንርትና ስለ ምዃናን ብሰፊሑ መስኪሮምን ኣስተምሂሮምን እዮም።ምናልባት ኣብ ዘመና ብቅዱሳት መጻሕፍቲ መሰረት  ኣሰር ኣቦታትና  ተኸቲልና፥ኣብነቶም ሒዝና ከመስግናን ምኽንያተ ድኅነትና ኢልና ክንምስክርን ኣእዛኖም ዘሳሕዮም ካብ ሓሊፉውን እዚ ከመይ ኢሉ ይኸውን ኢሎም ዝከራኸሩና ኣይተሳእኑን።ይኹን እምበር ቅኑዕ ሕልና  ንዘለዎ ሓቂ ከኣ ንዝደሊ፥ብሔዋን ምኽንያት ኃጢኣትን ውድቀትን ናብዛ ዓለም ምምጽኡ እንተ ደኣ ተቐቢሉ ብናይታ ዳግሚት ሔዋን ዝተባህለት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምኽንያት ድማ ድኅነትን ሕይወትን ተረኺቡ ኢልካ ምቕባል ከቢድ ኣይኮውንን እዩ።ድኅነት እንተ ንዝደሊ ከኣ ነዚ ምእማን ግዴታ ኣለዎ።ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ብዛዕባዚ ዝሃቦ ምስክርነት እዩ÷"ተፈሥሒ ኦ ማርያም እንተ ብኪ ተበትከ ማዕሠረ ሔዋን ማሕመሚ እንተ ገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን"(ሃይማኖት ኣበው ዘቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ 68:36 ክፍሊ 26"ተፈሥሒ ኦ ማርያም ደስ ይበልኪ ከመይ ብእግዚአብሔር ተፈሪድዋ ኣብ  ጸልማት ሲኦል ብጽኑዕ ፍዳ ዝነበረት ሔዋን ማእስሮኣ ብኣኺ ተበቲኹ እዩ"ይብል።ቅዱስ ኤፍሬም ድማ"ትምክሕተ ኩልና ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዘበእንቲኣሃ ተሳዕረ ዘቀዳሚ መርገም እንተ ኅደረት ዲበ ዘመድነ…………፥በእንተ ሔዋን ተዐፅወ ኆኅተ ገነት፥ወበእንተ ማርያም ድንግል ተርኅወ ለነ ኣግመ"ኢሉ ብንጹር ገሊጹ የምጽኦ(ውዳሴ ማርያም ዘኃሙስ)።ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ትምክሕቲ ኩልና እያ፥እቲ ቀደም ኣብ ባሕሪይና ወይውን ኣብ ወሎዶና ዝወረደ መርገምውን ብኣኣ ተሳዕረ።……ብምኽንያት ሔዋን ናይ ገነት ኣፍ ደገ ተዓጽወ፥ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓዱሽ ተኸፈተልና ማለት እዩ።ኣባ ሕርያቆስውንኦ መሰጋገሪት፥ቀዳሞት ኣቦታት፥ካብ ሞት ናብ ሕይወት ብኣኺ ተሳገሩ።ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መደያይቦ ዝኾንኪ መሳልል፥መጀመርታ ኹሉ ፍጥረት ብኣኺ ተሓደሰ»ክብል ምኽንያተ ድኅንነታ ገሊጹ ኣመስጊኑዋ እዩ(ኣባ ሕራቆስ ቅዳሴ ማርያም ቁ30)፥"መሠረተ ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኅኒት ዘእምቀዲሙ፥ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረኽ ወይትኣኮት ስሙ"(መጽሓ ሰዓታት ነግሥ)፥

 

 

ክብሪ ድንግል ማርያም÷

 

መጽሓፍ ቅዱስ«ኽብሪ ንዚግብኦ ኽብሪ ንኹሉ እቲ ዘዚግብኦ ሃብዎ»ይብል ሮሜ13፥7።ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስውን"ከምቲ ንቕዱሳን ዝግብኦም ምስጋና ደኣ እምበር ምንዝርናን ኩሉ ርኽሰትን ወይ ስስዔ ከቶ ኣይሰማዕኹም"ኢሉ ኣሎ(ኤፌ5፥3)።እዚ ኹሉ ከኣ ንኹሉ ክብሪ ምሃብ ከም ዝግባእ የረድእ።ይኹን እምበር እቲ ዚወሃብ ኣኽብሮት ግን"ብኽብርስ ኮኾብውን ካብ ኮኾብ ይበልጽ እዩ"ከም ዝተባህለ፥ከም መጠን ጸግኦምን ተጋድሎኦምን ይፈላለ እዩ።ስለ ዝኾነ ኸኣ ክብሪ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንሳ ንፈጣሪኣ ዝወለደት ኣደ ኣምላኽ:ብጸጋውን ምልእትን ፍጽምትን ስለ ዝኾነት ልዕሊ ናይ ኹሉ ዝበልጽ እዩ።ንሳ ብልሳን ኩሉ ፍጡር እትምስገን ክብርትን ልዕልትን እያ።"ኦ ምስጋና ዝመልኣኪ ድንግል፥ብመንን ብናይ መን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና" ከም ዝተባህለ(ቅዳሴ ማርያም) ንሳ መትሕተ ፈጣሪ፥ መልዕልተ ፍጡራን እናተባህለት ደኣ ትምስገንን ትኸብርን እምበር ካብ ፍጡር ወገን ንዓኣ ዝመስል ወይ ብኽብሪ ዝተኻኸላ ፈጺሙ የልቦን።መቅድመ ታኣምረ ማርያምውን ኩሉ ጊዜ ከም እንሰዖ"እግዝእትነ ማርያም ካብ ኩሉ ፍጥረት ዝኸበረት ክብርትን ንእድትን እያ፥ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ከም እግዝእትነ ማርያም ዝኸበረ የልቦን» እዩ ዝብል።ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብቕድስናውን ፍጽምትን ልዕሊ ኩሉን እያ።ብኹለንትናኣ ተፈታዊ መልክዕ ቅድስና ኣለዋ።ፍቱው መልክዕ ቅድስናኣን ንጽሕናኣን ዝረኣየ ኣምላኽ ከኣ ካብኣ ተወሊዱ ንዓለም ከድኅን ፈትዩ እዩ።ምእንትዚ"እግዚኣብሔር ንጽዮን(ንድንግል ማርያም)ሓረያ፥መኅደሪኡ ኽትከውን ድማ በሃጋ"ተባሂሉ ኣቐዲሙ ቃል ትንቢት ተነግረ መዝ132፥13።ነዚ ብምጉላሕ ደጊሙውን"ጓለየ፥ናብቲ ዝብለኪ ስምዒ፥ርኣዪውን፥እዝንኺ ኸኣ ጽለዊ፥ሕዝብኽን ቤት ኣቦኽን ረስዒ።ንመልክዕኪ ንጉሥ ይብህጎ እዩ፥ንሱ ጎይታኺ እዩ እሞ ስገድሉ"ይብል(መዝ45፥10-11)።

ከምቲ ቃሉ ጊዜኡን ሰዓቱን ምስ በጽሐ፥ምልኣት ዘመን ምስ ኮነ ድማ ብርሃናዊ መልኣኽ እግዚአብሔር ቅዱስ ገብርኤል ናብቲ ንሳ ዝነበረትሉ መጺኡ"ስላም ንኣኺ ኦ ምልእተ ጸጋ፥እግዚኣሔር ምሳኺ እዩ፥ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ"እናበለ ፍጹም ንጽህናኣን ክብራን ተፈታዊ መልክዓን ገሊጹ ንኣደ ኣምላኽነታ ዝግባእ ምስጋና ድኅሪ ምቕራቡ ብድንግልና ጠኒሳ ብድንግልና ንኣምላኻ መድኃኒ ዓለም ከም እትወልድ ብዓቢይ ክብሪ ኣበሲርዋ እዩ።ንሳውን ይኹነኒ ክትብል ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመጻ ቃል ብፍጹም እምነትን ትሕትናን ተቐበለቶ።ብሰብ ወገን ምሉእ እምነታን ልዑል ዝኾነ ክብራን ዝተረድአት ቅድስት ኤልሳቤጥ ድማ ከምኡ"እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነግረኪ ቓል ከም ዚፍጸም ስለ ዝኣመንኪ ብፅዕቲ ኢኺ"እናበለት ንኣደ ኣምላኽነታ ዝግባእ ክብሪ ሂባ ኣመስገነታ።ኣምላኽ ዝሓረያ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቀደምት ኣበው ነብያት ውዳሴኣን ክብራን በዚሕሎም ብብዙኅ መገዲ ከመስግንዋ ጸኒሖም እዮም።ነዚ ከኣ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ"ጽድቃ ኸም ድሙቕ ብርሃን፥ምድኃና ከም ሃልሃልታ ፋና ማሕ ክሳዕ ዚብል ብዛዕባ ጽዮን ስቕ ኣይክብልን"ዝበሎ ዓቢይ መረዳእታ እዩ

(ኢሳ62፥1)።ኣቦኣ ቅዱስ ዳዊት ድማ«ህየንተ ኣበውኪ ተወልዱ ለኪ ደቂቅ» ክብል ኣመስጊንዋ ኣሎ።ትርጉሙ፥ኣብ ክንዲ ኣቦታትኪ ውሉድ ተወለዱልኪ ማለት እዩ።እዚ ከኣ ፍጹም ንጽህናኣ፥ዘለኣለማዊ ዝኾነ ድንግልናኣን ንኣምላኽ ስለ ምውላዳን ብቃል ትንቢት ኣብ ክንዲ ዝተዛረቡ ዓበይት ነብያት ደቂቅ ነብያት፥ኣብ ክንዲ ደቂቅ ነብያት ፍጹም ቅድስናኣ፥ኣደ ኣምላኽነታ፥ምኽንያት ድኅንነታ፥ኣማላድነታን ልዑል ክብራን ዝምህሩ ሃዋርያት፥ ኣብ ክንዲ ሃዋርያት ድማ ሰብዓ ኣርድእት፥ኣብ ክንዲ ሰብዓ ኣርድእትውን ሊቃውንት ኣቦታት ተተኪኦም ንዕኦም መሲሎም ፍጹም ዝኾነ ንጽሃ ቅድስናኣ፥ዘለኣለማዊ ድንግልናኣ፥ኣደ ኣምላኽነታን ምልጅኣን ዝምስክሩ ዝትንሥኡን ምዃኖምን ክሳዕ ዕለተ ምጽኣት ከኣ ከምዚ ከም ዝኸውንን ዘርኢ እዩ።ኣብቲ ዳኅራይ ጊዜ ድማ ድንግል ማርያም ካብ መላእኽቲ ወገን ብቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰብ ወገን ከኣ ብቅድስቲ ኤልሳቤጥ ምስ ተመስገነት፥ባዕላ ድማ ክብረይ ምስጋናይ ካብ መላኽቲ ወገን ኣብ ቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰብ ወገን ከኣ ኣብ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ጥራይ ተሓጺሩ ዝተርፍ ኣይኮነን ክትብል"ካብ ሕጂ ኹሎም ወለዶ ማለት ትውልዲ ሴም፥ትውልዲ ካም፥ትውልዲ ያፌት፥ ብፅዕቲ ኺብሉኒ እዮም"ኢላ እያ(ሉቃ1፥48)።ድንግል ማርያም ንሳ ኣምላኽ ዝወለደት ምልእተ ጸጋ ምልእተ ውዳሴ ስለ ዝኾነት መጠን ጸጋኻ ዝፈቐደልካ ምንጋርን ክብሪ ምሃብን እምበር ልዕልና ክብራ ብልሳን ፍጡር ዚውሰን ኣይኮነን።ስለ ዝኾነ እዩ ኸኣ ጣዕመ ፍቕራ ዝበዝሓሎም ኣባ ጊዮርጊስ፥"እዌድሰኪ ኦ ድንግል"፥ኣብ ዝብል ምስጋናኦም«እዌድሰኪ ኦ ድንግል ምልእተ ውዳሴ መጠነ ይክል ኣፉየ ኣስተበፅዕ ዕብየኪ ማርያም"ክብሉ ዘመስገንዋ።ኦ ምስጋና ዝመልኣኪ ድንግል የመስግነኪ ኣለኹ፥ኣንደበተይ ዝኽእሎ መጠን ድማ ንዕብየትኪ የዘንቱ"ማለት እዩ።ቀጺሎም ድማ"ልሳነ ኪሩብ ኢይክል  ኣብጽሖ ውዳሴኪ ወኣፈ ሱራፌል ኢይፌጽም ነጊረ ዕበየኪ ማርያም"ይብሉ።ትርጉም"ኦ ማርያም ምስጋናኺ ልሳነ ኪሩቤል ኣብጺሑ ምፍጻም ዘይካሎ፥ንዕብየትክን ልዕልና ክብርኽንውን ከምኡ ኣንደበት ወይውን ልሳን ናይ ሱራፌል ተዛሪቡ ዘይፍጽሞ ምልእተ ውዳሴ ኢኺ"ማለት እዩ።ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቕሰ ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስውን "ኦ ምስጋና ዝመልኣኪ ድንግል፥ብመንን ብናይ መን ምሳሌን ክንምስለኪ ኢና"ኢሉ እዩ ዘመስገና።ብካልእ ወገን ድማ"ንስኺ ኻብቶም ብዙኃት ኣዕይንቲ ዘለዎም ኪሩቤልን ሽዱሽተ ኽንፊ ዘለዎም ሱራፌልን ዚዓቢ ዕዙዝ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ"ኢሉዋ ኣሎ።ተመሳሳሊ ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ድማ ኣብ ናይ ሰንበት ውዳሴ ማርያም ጸሎቱ "ለኪ ይደሉ ዘእምኩሎሙ ትሰኣሊ ለነ ኦ ምልእተ ጸጋ ኣንቲ ተዐብዪ እምሊቃነ ጳጳሳት ወፈድፋደ ትከብሪ እምነብያት፥ብኪ ግርማ ራእይ ዘየዐቢ እምግርማ ሱራፌል ወኪሩቤል" ኦ ምልእተ ጸጋ ንስኺ ሓለፋ ኩሎም ቅዱሳን ንዓና ክትልምንልና ይግባኣኪ እዩ።ከመይሲ ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ትዓብዪ፥ካብ ነብያት እውን ኣጸቢቕኪ ትኸብሪ፥ካብ ናይ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝበልጽ ተፈታዊ ግርማ ሞገስ ድማ ኣሎኪ"ይብል።ደገሙ ከኣ"ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምካኽ ንስኺ ኣደ ብርሃን ስለ ዝኾንኺ ንዓኺ ንበይንኺ( ንኣደ ኣምላኽነት ዝግባእ ክብሪ ልዕሊ ኹሉ ንዝበልጽ ባሕርየ ንጽህናኽን ምሉእ ጸጋኽን)ብውዳሴን ብምስጋናን ነዕብየኪን ነኽብረክን ኣሎና።ንስኺ ካብ ሰማይ ትዓብዪ፥ ኣብ ምድሪውን ልዕሊ ኹሉ ሕልና ኢኺ።ንዓኺ ዝመሳሰል፥ብዛዕባ ዕብየትክን ክብርኽን ከዘንቱ ዝኽእል መን እዩ!"ክብል ኣድናቖቱ ይገልጽ(ውዳሴ ዘዓርብ)። ኣብ ዘዘመኑ ዝተላዕሉ ቅዱሳን ከምዚ ብብዙኅ መንገዲ  ኣመስጊኖማ እዮም።ብሓቂ ባሕሪኦም እሳታውያን ዝኾነ መላእኽቲ ክቐርብዎ ዘይክእሉ፥ኪሩቤልን ሱራፌልን ብፍርሃት እናኣቀጥቀጡ ዙፋኑ ዝሽኸምሉ፥ካብ መለኮታዊ ግርማኡ ዝተላዕለ፥ኣብ ቅድሚ በቲ ክልተ ክንፎም ገጾም በቲ ክልተ ክንፎ ድማ ኣእጋሮም ዝኸድኑ ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ሰማይን ምድርን ክጸርዎን ክውስንዎን ዘይክእሉ ናይ ፍጥረታት ጎይታ ንኣምላኽ፡  ንሳ ንትሽዓተ ወርኅን ኃሙሽተ መዓልትን ኣብ ማሕፀና ወሲና ጸይራቶ፥ናይ ኩሉ መጋቢ ጸባ ጽንግልናኣ ኣስትያ ነዚ ኹሉ ክብሪ በቒዓ እያ እሞ ካብ ኩሉ ፍጡር ብዝበለጸ ክብርን ምስጋናን ምሃብ ንዓኣ ይግባኣ።ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ነዚ ኣመልኪቱ÷"ንናይ ድንግል ዕብየታ ክንገር ኣይክኣልን እዩ!ከመይሲ እቲ ማንም ዘይቀርቦ ኣብ ብርሃን ዝኃድር ኣምላኻ ኅርይዋ፥ትሽዓተ ወርሒ ከኣ ኣብ ከርሣ ተጸይሩ እዩ።ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ"ኢሉ ኣሎ(ውዳሴ ማርያም ዘሠሉስ)።ቅዱስ ያሬድ «ኦ ምልእተ ጸጋ፥ኦ ምውሓዝ ፍስሓ፥ካብ ብዙኅ ዘዕይንቶም ኪሩቤል፥ካብ ሽዱሽተ ዘኽናፎም ሱራፌል ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ኣሎኪ።ንሳቶም ካብቲ መለኮት ናይ ወድኺ ዝወጽእ እሳት ምእንቲ ክድኅኑ ገጾምን እግሮምን ብኣርኣያ ትእምርተ መስቀል ይሽፍኑ፥

ንስኺ ግና ንመለኮት መኅደሪት ኮንኪ።እሳተ መለኮት ከኣ ኣየቃጸለክን።ነበልባለ እሳት ሓዊ ተሸከምኪ ነበልባለ መለኮት ከኣ ኣየንደደክን።በዚ ከኣ ነታ ሙሴ ብነበልባለ ሓዊ ተኸቢባ፥እቲ ነበልባል ግና ቆጽላ ዘየቃጸላ ዝረኣያ ዕፀ ጳጦስ መሰልኪ።ከምኡ ንዓኺውን እቲ ኩለንትናኡ እሳት ዝኾነ እግዚኣ ኃያላን ኣየቃጸለክን።ብሓቂ ንስኺ ንኹሉ ወገን ክርስትያን መመክሒት ኢኺ።ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ዝቐረብና ኮና።እዚ ከኣ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ»ክብል ብኣድናቖት ዝገለጾውን ነዚ ዘነጽር እዩ(ኣንቀጸ ብርሃን)።እምበኣር ስለ ልዕልና ክብሪ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ፍጹም ንጽህናኣን ንሳ ምኽንያተ ድኅነትና ስለ ምዃናን ብዙኅ እዩ ተባሂሉ።ካብ ጸጋኣን በረኸታን ተሳተፍቲ ንምዃን ግን ዓቕምና ዝፈቕዶ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝብሉ ነዚ ኣቕሪብና ኣሎና።ስለዚ ሕጂውን ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴኡ"ኦ ጸጋ ዝመልኣኪ፥ኦ ፍሥሓ ዚውሕዘኪ፥እናበልና  ነታ ምስጋና ዝመልአት ክንውድሳን ከነዕብያን ብፍርሃት እግዚአብሔር  ንተንሥእ"ክብል ንምስጋናኣን ዕብየታን ዝዕድም ጻውዒት ከም ዘቕረበልና ክብር ንምምስካር ካብቲ ዘይነጽፍ በረኸታን ብኣኣ እንረኽቦ ደስታን ተሳተፍቲ ንምዃን ከምቲ ዝበሎ ብፍርሃት እግዚአብሔር  ንተንሥእ።ከምኡውን (መዝ87፥7)ተመልከት።

ንፅሕና ቅድስቲ ድንግል ማርያም

ንጽሕና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብልሳነ ኣዳም እዚ ኢልካ ክትገልጾ ኪኖ ዓቅምን ብቅዓትን እኳ እንተኾነ እግዚኣብሔር ብዝዓደለና ውህበት፥ ንሕና ብንርድኦ ቛንቛን ክንዛረብ ግና ንንጽሕንኣ ዝበቅዕ እኳ እንተ ዘይኮነ ኣሰር ቅዱሳን ኣቦታትና ተኸቲልና ንዓለም ምምስካር ሰናይ እዩ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ሰማያውያን ምድራውያን ፍልይቲ ዝገብራ ንጽህናኣ እዩ። “ካብ ኣንስቲ ተፈሊኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ተባሂላ ብሰማያውያን መላእኽቲ ብምድራውያን ቅዱሳን ተመስኪሩላ እዩ። ሰማያውያን ምድራውያን ዘይተዓደልዎ ምልኣት ጸጋ መሰረቶም ንጽሕንኣ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ንጽሕና እግዚኣብሔር ክርእዩ የብቅዖም(ማቴ5:8)። ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጽሕና ግና ኣደ እግዚኣብሔር ወልድ፥ መሕደሪት መንፈስ ቅዱስ ጌርዋ። እግዚኣብሔር ዝኸተመላ ትምክሕቲ ዘርኢ ኣዳም ሓፍቲ መላእኽቲ ገበራ፥ “”ንኣኺ ዝፈተወ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ እዩ፥ ኣብ ከርሥኺ ዝኃደረ ወልድ ዋሕድ ቅዱስ እዩ። ዘጽንዓኪ ጳራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ እውን ቅዱስ እዩ” (ቅዳሴ ማርያም ዓንቀጽ 26)።  ብተወሳኺ ኣባሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴኡ “” እግዚኣብሔር አብ ካብ ሰማይ ናብ ምብራቕን ምዕራብን፡ ሰሜንን ደቡብን፡ ናብ ኵሉ መኣዝናትን ብሓቂ ጠመተ። ኣተንፈሰ፡ ኣጨነወ፡ ከማኺ ዝበለ ኣይረኸበን፡ መኣዛኺ ፈተወ፡ግርማ መልክዕኺ ኣፍቀረ። ዚፈትዎ ወዱ ኸኣ ናባኺ ለኣኸ”(ዓንቀጽ24)። ብልክዕ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ጠሚቱ ንደቂ ሰብ ኣብ ዝተመልከተሉ “”ኵላቶም ተጋግዮም ብዘለዉ ዅላቶም ረኺሶም እዮም፡ ገለ ሠናይ ዝገብር ሰብ የልቦን፡ሓደ እኳ የልቦን” (መዝ14፡1) ኣብ ዝበለሉ ዘመን “ንድንግል ማርያም ሓረያ መሕደሪቱ ክትከውን ድማ ብሃጋ(132፡13)። ንጉስ ሰላሙን እውን “”ኣቲ ሓለፋ ኹላተን ኣንስቲ እትጽብቒ” (መኃ5፡9) ከምኡውን “”ኣቲ ፍትውተየ፡ኵለንትናኺ ጽብቕቲ ኢኺ እፍቲውን የብልክን”(መኃ4፡7) ንጽሕና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብግልጺ ኣስፊርዎ ይርከብ።

ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ፍጡራት ብቅድስና ዝቀርባ የልቦን። ሰብ ቅዱስ ዝብሃል ንእግዚኣብሔር ኣገልግሎት ዝተፈልየ ኮይኑ ምስ ዝርከብ እዩ። ቕድስቲ ድንግል ማርያም ግና ንእግዚኣብሔር ወልድ መሕደሪ ኾይና፡ ወላዲተ ኣምላኽ፡ ኣደ ኣምላኽ ዝኾነት ዝተፈልየት መወዳድርቲ ዘይርከባ ሓንትን ፍልይትን፡ ናይ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ዝተቀደሰት ልዕሊ ፍጡራን ትሕቲ ፈጣሪ እያ። ካብዚ ዝተበገሰ ብሰማያውያን መላእኽቲ ልሳን ጸጋ ዝሞላኣኪ ክብሪ ዝተጓናጽፍኪ ኦ ድንግል ደስ ይበልኪ እና ተባህለት ተመስጊና እያ።  ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብውሽጥን፡ ብደገን፡ ብሥጋን በነፍስን ቅድስቲ ብሙዃና እግዚኣብሔር ንብሕሪ ወዱ መሕደሪት ክትከውን መሪጽዋ። ሰማይን ምድርን ዘይጸውርዎ ኣምላኽ፡  ኣብኣ ብሓጺር ቁመት ብጸቢብ  ደረት ተወሰነ። እዚ ኹሉ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቀዲሙ ብኣምላኽነቱ ዘዳለዎ ምስጢራዊ ጥበቡ  እዩ። እዚ ኣደናቂ ንጽሕናን ቅድስናን ቅድስቲ ማርያም ካብ ኣዳም ጀሚሮም ኣና ኣመስገንዋን፡ እና ኣድነቅዋን ኣለዉ። ካብዝ ብምቅጻል ካብ ቅዱሳን ኣቦው ዝብልዎ ብምድህሳስ ጽሑፍና ክንዛዝም።

 

 

ንፅሕና ቅድስቲ ድንግል ማትያም ብልሳን ኣቦው

ቅዱስ ኣትናቴዎስ

ንጹሕትን ዘይተተንከፈት ድንግል . . . . ኦ ዝኸበርክን ዝተደነቕክን ድንግል ንስኺ ብሓቂ ካብ ማንም ናይ ካልእ ዕብይት ዝበለጽኪ ኢኺ። ናይ እግዚኣብሔር መሕደሪ ምስ ዝኾንኪ ምሳኺ ብማዕርነት ዝወዳደር መን ኢዩ፧ ኦ ድንግል ካብ ኩሉ ፍጥረታት ንዓኺ ምስ መን ክንጻጽረኪ ኢየ? ኦ ብቃል ኪዳን ልዕሊ ኩሉ ዝኾንኪ ኣብ ክንዲ ወርቂ ንጽሕና ዝተጎናጸፍኪ ንስኺ ሓቅኛ መና ዝሓዘት ናይ ወርቂ መሶብ ኢኺ እዚ ውን መለኮት ዝተውሐዶ ስጋ ኢዩ (ቅዱስ ኣትናቴዎስ 295-375 ዓም)

ቅዱስ ቴዎዶጦስ

ኦ ሰላምታ ዝግበኣኪ ምልእተ ጸጋ ጎይታ ምሳኺ ኢዩ ንስኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝጸብቕኪ ኣዚኺ ዝተቐደስኪ ኢኺ እግዚኣብሔር ምሳኪ ኢዩ። ኦ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ቅድስቲ ዝኾንኪ ክብርቲ ኦጎይታ ምሳኺ ዝኾነ ውዳሴ ዝተገብኣኪ ተወዳዳሪ የብልክን፡ ኦ ካብ ምጎስ ንላዕሊ ዝኾንኪ ኦ ኩሉ ዝመለኣልኪ እግዚኣብሔር ዘኽበረኪ ምስጋና ይግበኣኪ። ናይ እግዚኣብሔር መሕደሪ መለኮት ዝሓለወኪ ዝተንከባኸበኪ ሃብቲ ኢኺ፡ ኣባኺ ኣብ ውሽጢ ኃጢኣት ምጽናስ ወይ ኣብ ውሽጢ ኃጢኣት ምውላድ ብፍጹም ኣይእውጅን ኢየ። ኣብ ክንዲ`ዚ ናይ ሔዋን ሓዘን ንኽብቅዕ ዝገበሮ ደስታ ኣምጺአ ኣለኹ እምበር። ኣባኺ ናይ መከራ ጽንስን ወይ ሕማመ ወሊድ ኣይእውጅን,,,,,, ንጽሕት ድንግል ነውሪ ዘይብላ ብዘይነቐፋ ዝኾነት ማንም ዘይተንከፋ ሕጸጽ ዘይርከባ ብስጋን ብነፍስን ቅድስት ኣብ ማእከል እሾኽ ከም ዝበቖለት ዕምበባ ኢያ። ናይ ሔዋን ክፋኣት ዘይትፈልጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጠባይ ዘይተራእያ ቅድሚ ምጽናሳ ንፈጣሪ ዝተፈልየት ናይ ቤተ መቕደሰ ጋሻ(ዋልታ) ናይ ሕጊ ደቀ መዝሙር ዝኾነት መንፈስ ቅዱስ ዝተቐብአት ናይ መለኮት ጸጋ ከም ክዳን ዝለበሰት` ቅዱስ ቴዎዶጦስ (303ዓም)።

ቅዱስ ኤጲፋንዮስ

ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ቅድሚ ሰብን እግዚኣብሔርን ብሓቂ ክብርቲ ኢያ፡ ነቲ ሰማይን ምድርን ክስከምዎ ዘይክኣሉ ፡  ዕብየታ ስለ ምንታይ ዘይንእውጅ፧. . .ንጎይታ ዘኽብር ኩሉ ንጎይታ ዝተቐደሰ መሕደሪኡ የኽብር። መሕደሪኡ ዘየኽብር (ዘቃልል) ጎይታኡ የቃልል (ኣየኽብርን) ንሳ ድንግል ዝተቐደሰት መሕደሪኡ ኢያ (ቀዱሰ ጼጲፋንዮስ 310-403)።

ቅዱስ ኤፍረም ሶርያዊ

ናይ ማርያም ኣካል(ሰውነት) ኣብ ልዕሊ ምድሪ መቕደስ ኢዩ። ኣብኡ ብኃጢኣት ብሞት ኣብ ክንዲ ናይ ምድሪ መርገም ናይ በረኽት ዘርኢ ዝተዘርኣላ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽተኛ ብሰላምታኡ ነዚ ዘርኢ ክዘርእ እንከሎ ናይ ኤልሳቤጥ ሰላምታ ነዚ ኣረጋገጸ,,,,, ንስኻን ኣዴኻን ጥራይ ብማንም ዓይነት ነገር ንጹሓት ኢኹም። ኦ ጎይታ ኣባኻ ምንም ኣበር (ንቅዕ) የልቦን፡ ኣብ ውሽጢ ኣዴኻውን ማንም ምልክት የልቦን (ቅዱስ ኤፍሬም 306-373)።

ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ

ካብ ጥንቱ ብመንፈስ ብሰጋን ብነፍሳን ንጽሕቲ ካብ ዝተገብረት ድንግል ተጸኒሱ ነበረ። ነዚ ህጻን ኣብ ማህጸና ብምሽካማ ካብ ዝተላዕል ክብሪ ዝተቐበለት ኢያ (ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘእንዚናዙ)።

ቅዱስ ኣምብሮስ ዘሚላን

ብሓቂ ንሳ ጥራይ ማንም ክረኽቦ ዘይከኣለ ፀጋ ስለ ዝረኸበት ምልእተ ፀጋ ትበሃል። ማርያም ድንግል ዘይረኸሰት ጥራይ ዘይኮነት ክብራ ፈጺሙ ዘይጥሓስን ካብ ማንም ዓይነት ኃጢኣት ዝነጽሐትን ኢያ.....ካብ ኣደ ኣምላኽ ዝበልጽ እንታይ ዓብይ ነገር ኣሎ፧ በቲ ክቡረ ባዕሉ ካብ ምምራጽ ዝዓቢ እነታይ ዓብይ ነገር ክህሉ ይኽእል፧ ብድንግልና ካብ ዝጸነሰት ካብኣ ንላዕሊ እንታይ ንጽሕና ኣሎ፧ (ቅዱስ ኣምብሮስ) 330-397)።

 

ቅዱስ ጂሮም

ካብ ጉንዲ እሴይ ከኣ ሓደ ጠጥዒ ክጭብጭብ ኢዩ፡ ሓደ ጨንፈር ውን ካብ ሱሩ ፍረ ኽፈሪ ኢዩ። እታ በትሪ ኣደ ጎይታ ንጽሕት ፈጺማ ዘይረኸሰት ብዘይ ጾታዊ ርክብ ንበይና ከም እግዚኣብሔር ኣብ ፍረ ዝፈረየት (ንሱ ብዘይ ኣደ ከም ዝወለድ ንሳ ድማ ብዘይ ኣቦ ከም ዝወለደቶ)…ኣብ ቅድሚ ዝተባረኸት ማርያም ኣዝዩ ዓብይ ዝኾን ንጽሕናኣ ኣደ ጎይታ ንኽትከውን ገበራ…፣ ንጽሕናኣ ኣዝዩ ዓብይ ነበረ ብምኻኑ ድማ ኣደ ጎይታ ንምኻን ተሓጽየት ካልኦት ብርግጽ ካብታ ኣደ ጎይታ ዝኾነት ድንግል ማርያም ብቕድስናኦም ማዕር ኽንደይ ኣዝዮም ይንእሱ ይኾኑ (ቅዱስ ጂሮም 347-420)።

ቅዱስ ቄርሎስ

ሰላምታ ዝተገብኣኪ ማርያም ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግልን ኣደን ብርሃን ዝተሰከምኪ ዘይተበዝበዘት ንዋይ (ልሕኲት) ሰላምታ ዝተገባኪ ማርያም ካብ ዓለም ምሉእ ኣዚኺ ከብርቲ ፍጥረት ንስኺ ኢኺ፤ ሰላምታ ዝግባኪ ማርያም ንጽህት ርግቢት ዘይትውዳእ ዘይትጥፍእ ፋና ካባኺ ወን ናይ ጸሓይ ጸደቂ ዝተወለደ….እነሆ ብፍጹም መንፈሳዊ ቅንኣት ብኣደ ኣምላኽ ድንግልን ኣደን ብዝኾነት ማርያም ተጋቢዞም ዝተኣክቡ ናይ ቅዱሳን ጉባኤ እርኢ ኣለኹ,,,,, ንሕና ውን ሰላም ንብለኪ፡ኦ ኣደ እግዚኣብሔር ዝኾንኪ ማርያም ዝተኸበርኪ ናይ መላእ ዓለም ቅርሲ ዘይትጠፍኢ ፋና ናይ ድንግልና ዘውዲ ናይታ ቅንዕቲ እምነት (ኦርቶዶክስ)ምርኩስ በትሪ ዘይትፈርሲ መቐደስ ነቲ ማንም ክሕዞ ክሽከሞ ዘይክእል ንዕኡ ዝሓዝኪ ኢኺ (ቅዱስ ቄርሎስ 376-444)።

ኣባ ጊዮርጊስ ዝጋስጫ

አኮ ብዙሃን መናፍስት ዘይቀድሃ ብዙሃት ሃብታተ እግዚኣብሔረ ወመክፈልተ ስናያት ኣላ እም ኣሕዱ መንፈስ ውእቱኬ ጰራቀሊጦስ ዝዓቀባ ለድንግል እም ከርሰ እማ ከመ ኢትጌጊ ለዓለም ኣንጽሓ ከመ ኢትርሳሕ ቀደሳ ከሙ ኢትርኮስ ወረሰያ ታቦተ ለወልድ ዋሕድ አብ ሰምራ ወልድ ተሰገው እምኔሃ ወመንፈስ ቅዱስ ከለላ ፣ብዙሓት ዝኾኑ ናይ እግዚኣብሔር ሃብተታትን ጽቡቓት ትዕድልትታትን ካብ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ድኣ እምበር ካብ ብዙሓት ምናፍስቲ ኣይኮኑን ዝቕድሑ ኣይኮኑነ፣ ንሱ ውን ንዘልዓለም ንኽይትብድል ካብ ማህጸን ኣዲኣ ጅሚሩ ድንግል ማርያም ዝዓቀባ ጴራቅሊጦስ ኢዩ። ንኸይትረስሕ ኣንጽሓ ንኸይትረክስ ቀደሳ ንሓደ ወዲ እግዚኣብሔር መሕደሪ ገበራ ኣብ ፈተዋ ወልድ ክብኣ ሰጋን ነፍስን ወሰደ መንፈስ ቅዱስ ጋረዳ (ኣባ ጊዮርጊስ ዝጋስጫ 1336-1417)

ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ

ናይ መንፈስ ቅዱስ እንዚራ ዝተባህለ ቅዱስ ያዕቆብ ዘሥሩግ ውን ካብ መርገመ ሥጋ ካብ መርገመ ነፍሲ ዝተፈልየት ምልእተ ጸጋ ከም ዝኾነት ክትንትን እንከሎ (.............እዚ ኣብኣ ዝተፈጸመ ነገራት ብርተዐ ስለ ዝሃበኒ ብዛዕባ እቲ ዘይሓልፍ ጽባቔኣ (ውህበታ) ነዞም ነገራት እዚኦም ክዛረብ ክኢለ ኣለኹ። ንሳ ንወዲ እግዚኣብሔር ኣዲኡ ብምዃና ምኽንያት ኣብዚ ምድሪ ፍጽምቲ ዝኾነት እንኮ ሰበይቲ ንሳ ከም ዘዝኾነት ርእየ ብምልኣት ኣሚነ ኣለኹ። ነቲ ጽቡቕ ካብ ሕማቕ ፈልያ ካብ ዝፈለጠትሉ ጊዜ ጀሚሩ ንሳ ብንጽሕና ልብን ብሓቀኛ ሓሳብን ጸኒዓ ቆይማ ኢያ። ኣብ ውሽጢ ሕጊ ካብ ዘሎ ጽድቂ ውን ገጻ ኣይመለሰትን። ምድራውን ሥጋውን ነገር ብምድላይ (ብምምናይ) ውን ኣይተሰናኸለትን። ካብ ሕጻንነታ ጀሚሮም ናይ ቅድስና ባህርያት ኣብ ውሽጣ ነበሩ። እናዓበየት ኣብ ዝኸደትሉ ውን ነዚኣቶም ብጥንቃቐ ኣጥቢቓ ኣብዝሓቶም። ኣምላኻ ኵሉ ጊዜ ኣብ ቅድሚ ኣዒንታ ነበረ። ብኡኡ ንኽበርሃላን ብኡኡ ደስ ንኽብላን ኣዒንታ ካብኡ ኣይኣለየትን። ንሱ ውን ንጽሕናኣን ናይ ነፍሳ ንጽሕናን ስለ ዝረኣየ ዋላ ሓንቲ ክፍኣት (ክፉእ ነገር) ስለ ዘይነበራ ኣብኣ ንኽሓድር ፈተወ። ከምኣ ዝኣመሰለት ሓንቲ ሰበይቲ ተራእያ ስለ ዘይትፈልጥ ልዕሊ ኵሉ ስራሕ ዝኾነ ዓብን ኣደናቕን ዝኾነ ስራሕ ኣብኣ ተስርሐ። ካብ ማእከል ኵለን ኣንስቲ ሓንቲ ጐርዞ ተደልየት፡ ካብ ኵለን ንላዕሊ ዝጸበቐት ብምዃና ተመረጸት፡ ቅዱስ ኣብ ንወዱ መሕደሪ እትኸውን ከዳልወሉ ደለየ፡ እንተኾነ ግን ንሱ ስለ ዝመረጻ ጥራይ ኣዲኡ ንኽትከውን ኣይፈቐደን፡ ብውሽጣን ብዙርያኣን ብዝተሰወረ (ውበት) ጽባቐ ዝተመልአት ጐርዞ ከምኡ ውን ኣብኣ ንዝተኸሰቲ ምሥጢራት ንኽትርኢ ዘኽኣላ ናይ ልቢ ንጽሕና ዝነበራ ሓንቲ ጐርዞ ፈትያን ፈቒዳን ጽባቐ ክህልዋ እንከሎ እዚ ኢዩ ሓቀኛ መልክዕ፡ ፍጹምነታ ብፍቓዳ ኮይኑ ናይ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ጽባቐ ማዕረ ክንደይ ዝኣክል ዓቢ እኳ እንተኾነ፡ ነጻ ዝኾነ ውልቃዊ ፍቓድ ኣብ ውሽጡ እንተዘየለ ምስጉንነት የብሉን። ፀሓይ ጽብቕቲ እኳ እንተኾነት ዝርእይዋ ግን ኣየመስግንዋን ኢዮም፡ ምኽንያቱ ብርሃን እትህብ ፈትያ ፈቒዳ ከም ዘይኮነት ስለ ዝፍለት ኢዩ። ብገዛእ ፍቓዱን ብድሌቱን ጽቡቕ ዝኮነን ጽባቐ ዘለዎን ኵሉ ብሓቂ ጽቡቕ ክሳብ ዝኾነ ካብዚ ዝተላዕለ ጥራኢ ንሱ ብሓቂ ምስጉን ኢዩ። እግዚአብሔር ዝፈትዎ ጽባቐ ብገዛእ ፍቓድካ ዝኾነ ጽባቐ ኢዩ።.እነሆ ታሪኻ እንዛረበላ ዘለና ድንግል ሠናይ ፍቓድ ስለ ዝነበራ ደስ እተብልን ዘዝተመርጸትን ኮነት። ሰብ ካብ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ንሱ ሰብ ኮይኑ መጽአ፡ ደስ ተብል ስለ ዝነበረት ካብኣ ንኽመጽእ ንዓኣ መረጻ፡ ናቱ ግርማ ካብ ኵሎም አእቶም ካብ ሰብ ዝውለዱ ዓቢ ስለ ዝኾነ ኣዲኡ ናኢ ዝኾነት ናይ ማርያም መልክዕ ኣዝዩ ዝተወደሰ ይኸውን። ደስ እተብልን ንዕኡ ምርጽቲ ዝኾነት ካብ ትሕትናኣ ካብ ንጽሕናኣ ካብ ቅንዕናኣን ሠናይ ፍቓዳን ዝተላዕለ ኢዩ። ካብኣ ንላእሊ ደስ ዘበለቶ ካልእ እንተትኸውን ኔራ ንካልእ ምመረጸ ኔሩ፡ ንሱ ቅኑዕ ፈራድን ትኽክለኛን ስለ ዝኾነ ኣምላክ ግለ ሰባት ፈልዩ ኣየኽብርን። (2ዜና 19፡7 ግ’ሐ 10፡34) ሓንቲ እንከን ወይ ጕድለት ኣብ ነፍሳ ተረኺቡ እንተ ዘዝኸውን ኔሩ ካልእ እንከን ዘይብላ ኣደ ንዕኡ ምደለየ ኔሩ። እዚ ካብ ኵሉ መልክዕ ዝዓበየ መልክዕ ብሠናይ ፍቓዳ ጥራይ ዝረኸበቶ ኢዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ኵሉ ግርምትን ክብርትን ብዝኾነት ብኣኣ ክድነቕ ናይ ግድን ኢዩ። ኣምላኽ ውን ኣዲኡ ንኽትከውን ንኽመርጻ ዝገበሮ ንሳ ኣዝያ ደስ እተብል ስለ ዝነበረት ኢዩ። ንተፈጥሮ ብዝተዋህቦ መልክዕ መጠን ልክዕ ንሳ ደስ እተብል ነበረት፡ እንተ ኾነ ግን ነዚ ደረጃ ዝበቕዐት ብፍቓዳ ጥራይ ኣይነበረን፡ ንሳ ንሰብ ዝከኣሎ ዘበለ ጻዕሪ ገበረት ኣምላኽ ካብኣ ምውጽኡ ምውላዱ ግን ናታ ሥራሕ ኣነበረን፡ ንሳ ብቕንዕናኣ ናብ ኣምላኽ ብዝተጸግዐት መጠን፡ ካብ ድሌት ነፍሳ ዝተላዕላ ንሱ ድማ ብምሕረቱ ናብኣ ተጸግዐ፡ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ሥጋ ለቢሱ ካብኣ ምውላዱ እዚ ናቱ ጸጋ (ምሕረት) ኢዩ። ከምዚ ምሕረቱ ንዝበዝሐ ምስጋና ይብጽሓዮ። ናይ እመቤትና ማርያም መልክዕ ካብ መጠን ዝሓለፈ ኢዩ። ምኽንያቱ ካብኣ እትበልጽ ኣብ ኵሉ ዓለም ኣይተረኽበትን። ብድሕሪ’ዚ ንዕኡ ዝግባእ ንኣምላኽ ንሃብ ጸጋኡ ብዘይ መጠን ኣብ ፍጥረታቱ ስለ ዘዝነበ ኵሎም ዘመናት ንዕኡ ዘይበቕዑ ብሉየ መዋዕል ዝኾነ ወልድ ንዕኡ ንፍለጦ፡ ካብ ማእከል ኵለን ኣንስቲ እንከን ዘይተረኽበላ እመቤትና ማርያም ዘንጽሀ(ያበጃትን) ንረድኣዮ።

ጸጋን በረኸትን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ይኹን።

ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን።