mm_logo2.jpg

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኃዱ ኣምላክ ኣሜን
             


ምስጢረ ሥላሴ
(መን ፈጠረና)


ሕቶ፥ መን ፈጠረና፧
መልሲ፥ሥላሴ።
ሕቶ፥ንመንከ ንኣምን፧
መልሲ፥ ንሥላሴ።
ሕቶ፥ ሥላሴ ክንደይ እዮም፧
መልሲ፥ሥለስተ ይኾኑ ኃደ ይኾኑ።
ሕቶ፥ ብምንታይ ሥለስተ ይኾኑ፧
መልሲ፥ ብስም ብግብሪ ብኣካል።
ሕቶ፥ብምንታይ ከኃደ ይኾኑ፧
መልሲ፥ብባህሪ ፡ብሥልጣን፡ብፍቃድ፡ ብመለኮት።
ሕቶ፥እንታይ ከስሞም፧
መልሲ፥ ኣብ፡ ወልድ፡ መንፈስ ቅዱስ።
ሕቶ፥ እንታይ ከግብሮም፧
መልሲ፥ ኣብ ወላዲ ወልድ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ።
ሕቶ፥ ኣብ ማለት እንታይ ማለት እዩ፧
መልሲ፥ ኣቦ።
ሕቶ፥ ናይ መን ኣቦ፧
መልሲ፥ ናይ ወልድ።
ሕቶ፥ ወልድ ማለት ከ፧
መልሲ፥ ውሉድ።
ሕቶ፥መንፈስ ቅዱስ ማለት ከ፧
መልሲ፥ ሰራጺ።
ሕቶ፥ ካብ መን ሰረጸ፧
መልሲ፥ ካብ ኣብ።
ሕቶ፥ ካብ ወልድ'ኸ ይሰርጽ'ዶ፧
መልሲ፥ ኣይሰርጽን።
ሕቶ፥እንታይ ድኣ ወንጌል የውሃንስ እምዚኣየ ይነሰእ ዝብል፧
መልሲ፥ እሞ ይሰርጽ ዶ ኢሉ እዩ፧ ቃል ይነስእ እዩ ዝበለ እምበር።
ሕቶ፥ቃል ከኣበይ ኢሉ፧
መልሲ፥ይነስእ እምንየ፡ኢሉ ስቕ'ዶ በለ፧ ወይነግረኩም በለ እምበር። ዮሃንስ ወንጌል፥16፣15
ሕቶ፥ኣካል ዝተባህለ እንታይ ኢዩ፧
መልሲ፥ኢድ፡እግሪ፡ዓይኒ፡ኣፍ፡ኣፍንጫ፡ስኒ፡ ካብ ጽፍሪ እግሪ ኣትሒዙ ክሳብ ጸጉሪ ርእሲ።
*ንኣብ ፍጹም ገጽ፡ ፍጹም ኣካል፡ ፍጹም መልክዕ ኣለዎ
*ንወልድ ፍጹም ገጽ፡ ፍጹም ኣካል፡ ፍጹም መልክዕ ኣለዎ
*ንመንፈስ ቅዱስ ፍጹም ገጽ፡ ፍጹም ኣካል፡ፍጹም መልክዕ ኣለዎ.
*ሥላሴ መልክዖም ሰብ ይመስሉ።
ሕቶ፥ ሥላሴ ኣካሎም ከመይ እዩ፧
መልሲ፥ ምሉእ፡ሰፊሕ፡ ረቂቕ።
ሕቶ፥ ናይ ሰብ'ከ፧
መልሲ፥ ግዙፍ፡ ውሱን፡ጸቢብ።
ሕቶ፥ምልኣቶም'ከ፧
መልሲ፥ ከም ብርሃን፡ ከም ሙቀት፡ ከም ንፋስ።
ሕቶ፥ ስፍሓቶም'ከ፧
መልሲ፥ ካብ ጽርሃ ኣርያም ንላዕሊ ቁመቱ ካብ ባርባሮስ ንታሕቲ መሰረቱ። እዚ ስለ ዝኮነ ንሰብ ብዝፈልጦ ምንጋር እዩ እንበር ፡ንሥላሴ ዓለም ኣይውስኖምን እዩ።
ሕቶ፥ሥላሴ ርቀቶም ከመይ ኢዩ፧
መልሲ፥ካብ ኩሉ ንፋስ ይረቅቕቅ፡ካብ ንፋስ እሳት ይረቅቕ፥ካብ እሳት መላእክቲ ይረቁ፡ካብ መላእኽቲ ነብስና ትረቅቕ፡ካብ ነብስና ድማ ሥላሴ ይረቁ።
ሕቶ፥ነብስና ንሥላሴ ከመይ ኢላ ትረኣዮም፧
መልሲ፥ከም እምባ።
ሕቶ፥ሥላሴ ባህርያቶም ከመይ እዩ፧
መልሲ፥ዘይጠሚ፡ዘይጸምእ፡ዘይሓምም፡ዘይደክም፡ ዘይመውት።
ሕቶ፥ናይ ሰብ'ከ፧
መልሲ፥ጠማይ፡ ጸማኢ፡ሓማሚ፥ደኻሚ፡መዋቲ።
ሕቶ፥ስም ኃድነቶም'ከ፧
መልሲ፥እግዚኣብሔር፡ኣምላክ፡ጸባኦት፡ፈጣሪ፥ኣዶናይ መለኮት።
ሕቶ፥ስም ስጋዌኦም'ከ፧
መልሲ፥ኢየሱስ ክርስቶስ መድሃኒኣለም ኣማኑኤል ።
ሕቶ፥ኢየሱስ ማለት እንታይ ማለት እዩ፧
መልሲ፥ፈዉሲ።
ሕቶ፥ ክርስቶስ ማለት'ከ፧
መልሲ፥ክቡር፡ ቅቡእ።
ሕቶ፥መድኀኒዓለም ማለት'ከ፧
መልሲ፥ተሰቂሉ ዓለም ዘድሓነ።
ሕቶ፥ ዓለም ማለት እንታይ ማለት እዩ፧
መልሲ፥ ሰብ።
ሕቶ፥ኣማኑኤል ማለት'ከ፧
መልሲ፥ኣምላክ ከሎ ሰብ ዝኾነ ሰብ ከሎ ኣምላክ ዝኮነ።
ሕቶ፥ሰብ ናይ ባህሪ ስሙ አንታይ ይብሃል፧
መልሲ፥ሰብ፧
ሕቶ፥ሰብ ናይ ግብሪ ስሙ'ኸ እንታይ ይብሃል፧
መልሲ፥መልኣኽ፡ሰይጣን ይብሃል።
ሕቶ፥እንታይ እንተገበረ እዩ መልኣኽ ዝብሃል፧
መልሲ፥እንተጾመ፡እንተጸለየ፡እንተሰገደ፡እንተቆረበ፡እንተ ተፋቐረ፡ ኣስራት ቦኽራት እንተኣውጽአ።
ሕቶ፥እንታይ እንተገበረ'ኸ ሰይጣን ዝብሃል፧
መልሲ፥እንተዘይጾመ፡እንተዘይጸለየ፡እንተዘይሰገደ፡እንተዘይቆረበ፡እንተዘይተፋቐረ፡ኣስራት ቦኽራት እንተዘይኣውጽአ።
ሕቶ፥ሥላሴ ብኹሉ ምሉኣት ድዮም፧
መልሲ፥እወ ብባሕሪ፡ ብየብስ፡ ብሰማይ፡ ብምድሪ፡ብእንስሳ፡ ብኣራዊት፡ብዕንጨይቲ፡ብእምኒ፡ብሓጥኣን፡ብጻድቃን፡ ብመላእክቲ፡ብኣጋንንቲ፡ብኹሉ ምሉኣት እዮም።
ሕቶ፥ሥላሴ ኣብ ሓጥኣን ነብሲ ከመይ ኢሎም ይሃድሩ፧
መልሲ፥ከም ዝተደጎለ ሓዊ፡ ከም ኣብ ቁራዕ ዘሎ ሜስ።
ሕቶ፥ኣብ ጻድቃን ነብሲ'ኸ ከመይ ኢሎም ይሓድሩ፧
መልሲ፥ከም ኣብ ፋኑስ ዘሎ መብራህቲ፡ ከም ኣብ ብርጭቆ ዘሎ ሜስ።
ሕቶ፥ ሥላሴ ኣብ ጎዱፍ ኣብ ጸብሪ ኣለዉ'ዶ፧
መልሲ፥ እወ።
ሕቶ፥ ኣይጽየቑን ድዮም፧
መልሲ፥ ኣይጽየቑን። ከመይ ደኣ ብርሃን ጽሓይ ዘይጽየቅ፧
ሕቶ፥ናይ መን ሥጋ ትበልዕ ነብሲ፧
መልሲ፥ ናይ እግዚኣብሄር ወልድ
ሕቶ፥ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስቅዱስ'ከ፧
መልሲ፥ ኣይበልዕን።
ሕቶ፥ እንታይ ኮይንካ፧
መልሲ፥ ረቀቕቲ ኮይኖም።
ሕቶ፥ ንሱስ ረቂቅ ዶ ኣይኮነን ኢዩ፧
መልሲ፥ ንሱ ምስ ግዙፍ ስጋ ተወሃሂዱ አዩ።
ሕቶ፥ንሳቶም ዘይተወሃሃዱ ጸሊኦምና ርሒቖምና ድዮም ወይስ ንሱ ዕጫ በጺሕዎ እዩ፧
መልሲ፥ኣይኮነን ስለ ስሞም ከይልወጥ እምበር።
ሕቶ፥ትበልዖ ስጋ ምዉት ድዩ ህያው፧
መልሲ፥ምዉት ብሰብነቱ ህያው ብመለኮቱ ነብሲ ዝተፈለየቶ መለኮት ዝተውሃዶ ኣብን መንፈስቅዱስን ህልዋት ዝኾንዎ
ሕቶ፥ምዉት ብሰብነቱ ዝተባህለ መን እዩ፧
መልሲ፥መለኮት።
ሕቶ፥ህያው ብመለኮቱ ዝተባህለ'ኸ መን እዩ?
መልሲ፥ስጋ።
ሕቶ፥ሥላሴ ህልዉንኦም ከመይ እዩ፧
መልሲ፥ከም ልቢ ከም ቃል ከም እስትንፋስ።
ሕቶ፥ሥላሴ ከም ሓደ ሰብ ድዮም ከም ሥለስተ ሰብ፧
መልሲ፥ከም ሓደ ሰብ።
ሕቶ፥ኣብ ሥለስተ ሰብ ክንደይ ልቢ ኣሎ፧
መልሲ፥ሥለስተ።
ሕቶ፥ ክንደይ ቃል ኣሎ፧
መልሲ፥ሥለስተ።
ሕቶ፥ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ፧
መልሲ፥ሥለስተ።
ሕቶ፥ኣብ ሥላሴ ክንደይ ልቢ ኣሎ፧
መልሲ፥ሓደ።
ሕቶ፥ክንደይ ቃል ኣሎ፧
መልሲ፥ሓደ።
ሕቶ፥ክንደይ እስትንፋስ ኣሎ፧
መልሲ፥ሓደ።
ሕቶ፥ንኣብ መን ልቡ፧
መልሲ፥ባዕሉ።
ሕቶ፥ንወልድ መን ቃሉ፧
መልሲ፥ ባዕሉ።
ሕቶ፥ንመንፈስቅዱስ መን እስትንፋሱ፧
ልሲ፥ባዕሉ።
ሕቶ፥እግዚኣብሔር ወልድ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ መኣስ ተወልደ፧
መልሲ፥ ዘልዓለም እናተወልደ ይነብር።
ሕቶ፥እቲ ካብ እግዚእትነ ማርያም ክጥነስ ከሎ'ኸ፧
መልሲ፥ዘልዓለም እናተወልደ ይነብር።
ሕቶ፥እቲ ካብ እግዚእትነ ማርያም ክውለድ ከሎ'ኸ፧
መልሲ፥ ዘልዓለም እናተወልደ ይነብር።
ሕቶ፥እቲ ኣብ መስቀል ክስቀል ከሎ'ኸ፧
መልሲ፥ዘልዓለም እናተወልደ ይነብር፧
ሕቶ፥እግዚኣብሔር መንፈስቅዱስ ካብ እግዚኣብሄር ኣብ መኣስ ሰረጸ፧
መልሲ፥ዘልዓለም እናሰረጸ ይነብር፧
ሕቶ፥እንታይ ሃይማኖትካ፧
መልሲ፥ተዋሕዶ፧
ሕቶ፥ተዋሕዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ፧
መልሲ፥ቃልን ሥጋን ዝተወሃሃደ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ዝኾነ።
ሕቶ፥ብምንታይ ምክንያት ተወሃሃደ፧
መልሲ፥ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ መጽዩ ንእግዚእትነ ማርያም ክጠንሲ ኢኺ ወዲ ዉን ክትወልዲ ኢኺ ምስ በላ፡ ንሳ ከኣ  ምድሪ ብዘይ ዘርኢ ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ክትወልድ ኣበይ ርኢኻ በለቶ። ንሱ ከኣ ንእግዚኣብሄር ኣምላኽ እሞ እንታይ ይስኣኖ በላ፡ ንሳ ከኣ ከም'ቲ ዝበልካኒ ይኩነለይ በለቶ። ምቕልጣፉ ከም ምርኣይ ዓይኒ ከም ምስማዕ እዝኒ ካብ ስግኣ ስጋ ካብ ነብሳ ነብሲ ወሲዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ኮነ፡ ኣምላኽ ሰብ ኮነ፣ ሰብ ኣምላኽ ኮነ።
ኣሜን ኣሜን ኣሜን።

እዚ ዘይፈልጥ ሰብ  ክርስትያን ክብሃል ኣይክእልን እዩ።