mm_logo2.jpg
mm_logo2.jpg

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ

ርኽቡና (ተወከሱና)

Facebook Link Twitter Link YouTube Link

ስያመ ማኅበርን ትርጉም ኣርማኣን

 1.  እዚ ማኅበር፥ ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ተባሂሉ ይጽዋዕ
 2.  ማኅበር፥ ማኅበር ኣሕዋት ኮነ ኣሓት ብሓደ ራኢ፡ ተልእኾ፡ ዕላማ ተሰማሚዖም ብፍቅርን ሓድነትን ብናይ ሕብረት ሕግን ስርዓትን ተመሪሖም ብሕብረት ንዝንቀሳቀሱ ዝውክል ስም እዩ። “ቅዱሳን ሃዋርያት ኣብ ጸጽባሕ ኣብ ቤት መቅደስ ከየቛረጹ ብኅብረት ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ። ኣብ ኣባይቶም እንጌራ እናቔረሱ ኸኣ ብታሕጓስን ብግሩህ ልብን ኣብ መኣዲ ይሳተፉ ነበሩ። ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ፥ ኣብ ቅድሚ ኹሉ ሕዝቢ ድማ ሞጎስ ነበሮም። እግዚኣብሔር ከኣ ዚድኅኑ ኣብ ጸጽባሕ ናብታ ማኅበር ይውስኽ ነበረ።” ንኣብነት ማኅበር ደብረ ብዜን፡ ማኅበር ኣቡነ እንድርያስ ገዳም፥ ማኅበር ኣቡነ ብፁዕኣምላኽ ገዳም፡ ወዘተረፈ።
 3. ማርያም፥ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ሃይማኖትና፡ ማለት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት መሠረት ከም ምዃና እዚ ማለት ድማ ብዘይ ክርስቶስ ክርስቲና ብዘይ ቅድስት ድንግል’ውን ክርስቶስ ስለ ዘይተረክበ እዩ። “መሠረት ሕይወት ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቀዲሙ” ከምዝበሉ ሊቃውንቲ። “መሠረታቲሃ ውስተ ኣድባር ቅዱሳን” መዝ86:1። ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ሃይማኖትና (ክርስቶስ) ወላዲት ስለ ዝኮነት
 4. ኦርቶዶድክስ፥ ኦርቶ-ቀጥተኛ፡ ዶክስ-ሃይማኖት ብማለት ብኣምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመሠረተት ናይ ሓወርያት፡ርድእት፡ ሊቃውንት፡ ክሳብ ሕጂ ብቀጥታ ከይተመዝበለት ብቅኑዕ መንገዲ እትጓዓዝ ምዃና ዘረድእ እዩ።
 5. ተዋሕዶ፥ እቲ ንኩሉ ዝፈጠረ ኩሉ ብእኡ ዝኮነ ብዘይክኡ ዝኮነ ነገር ዘየለ ቀዳማዊ ቃል (የሓ1:1) ካብታ ርስሓት፡ በደል፡ ጥንተ ኣብሶ፡ መርገመ ሥጋን መርገመ ነፍስን፡ ዘይተመሓላለፋ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ካብ ሥግኣ ሥጋ፥ ካብ ነፍሳ ነፍስ ከም ዝተወሓሓደ ንምርግጋጽ “ቃል ሥጋ ኮነ ወሓደረ ላዕሌና “ቃል ሥጋ ኮነ” የሓ1:14 ከምዝብለና እዚ መሰረት ጌርና፡ እዚ ስለዝኣመና ከምዚውን ስለዝተኣመና እዩ።
 6. ቤተ ክርስቲያን፥ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብሓላፊ ጠፋኢ ወርቂ ዑንቁ ዘይኮነ ንቤዛ ምዕመናን(ክርስቲያን) ምእንቲ ክኸውን ብዕለተ ዓርቢ ኣምላክናን ፣መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣፍሲሱ ስለ ዝመሥረታ፡ ብዚኣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እምነት፡ ሥርዓት፡ ቆነና፡ ትዉፊት፡ ከም እንምራሕ ዘረድእ እዩ።
 7.  ኤርትራ፥ ከምቲ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሃገርና ኣብ ሰማያት ኢዩ ዝበሎ ርግጽ እኳ እንተኾነ ነገር ግን ኩሉ ኤርትራዊ በቲ ቋንቁኡ በቲ ናይ ሃገሩን ሃይማኖቱን ባህልን ሥርዓትን ከም እንኸይድ እዚውን ንኹሉ ኣብ ኤርትራን ካብ ኤርትራን ወጻኢ ንዘለና ደቂ ቅድስትን ርትዕትን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ዝምልከትን ዘጣምር ናይ ቤተክርስቲያን ማኅበር ምዃኑ ንምርግጋጽን እዩ።
 8. ርግብ፡ ርግብ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ኣብ ሃይማኖትና ብዙሕ ትርጉም ኣለዋ። ማየ ኣይኅ ከምዝጎደለ ኣብሳሪት(ዘፍ8:8-12) ናይ የዋህነት ርህርህቲ ምሳሌ ኮይና ብድንግል ማርያም ተመሲላ እያ፡ ካብተን ኣርባዕተ ፊደላት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያምውን “ር” ርግብየ ይበላ ብማለት ሰሎሞን ከምዝመሰላ ተጠቂሱ እዩ (መኃ2:14 ማቴ10፡16)። ርግብ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ብኣምሳለ ጻዕዳ ርግቢት ከምዝተገልጸ ማቴ3፡16 ከምዝተረጋገጸ ግልጺ እዩ። ብኣምሳለ ርግብ ዝተመሰለ’ውን መንፈስ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ቤተክርስቲያን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምሳሌ ስለዝኾነ ኣብቲ ልዕሊ ኣርማ ክንፉ ዘርጊሑ ይርአ ኣሎ። እዚ’ውን ካብ ሠለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ንቤተክርስቲያን ሓላዊኣ ከም ዝኾነ ዘርእይ እዩ። ነዚ’ውን ናይ ቤተክርስቲያና ሊቅ ማኅሌታይ ቅዱስ ያሬድ “ለዛቲ ቤት ሣረራ አብ ቀዲሙ፥ ለዛቲ ቤተክርስቲያን ሐነጻ ወልድ፥ ወፈጸማ መንፈስ ቅዱስ” ዘሰኔ ማርያም፡ ምልጣን መንፈስ ቅዱስ ከምዝፈጸማ ዘርኢ ኮይኑ ከምኡ’ውን ካብ መንፈስ ቅዱስ ፀጋ ከም ዝርከብ፡ከም ዝዕድል የርኢ።
 9. ብጫ ብርሃን፥ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝወጽእ ብጫ ብርሃን ዝውክሎ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስቲያን ከምዝወርድ የመላኽት (ግብ13:43) ።
 10. ቀይሕ ከቢብ(ድሕረ ባይታ)፥ ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቀይሕ ናይ ደም ክርስቶስ ምሳሌነት ኣለዎ። እዝ’ውን ቤተክርስቲያን ዝተመሥረተትሉ እዩ። ከልእ’ውን ቀይሕ ቅዱሳን ሰማዕታት ስለ ፍቅሪ ኣምላኾምን ሃይማኖቶምን ኢሎም ደሞም ዘፍሰስዎ ምሳሌ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ ብውዳሴ ማርያም ኣብ ናይ ሓሙስ ውድሴኡ “ኣማን መነኑ ሰማዕት ጣዕማ ለዛ ዓለም ወከዓዉ ደሞሙ በእንተ እግዚኣብሄር ወተዓገሱ ሞተ መሪረ በእንተ መንግሥተ ሰማያት” ሰማዕታት ናይዛ ዓለም ጣዕሚ መኒኖም ስለ እግዚኣብሔር ደሞም ኣፍሲሶም ስለመንግሥተ ሰማያት መሪር ሞት ተዓገሱ ከምዝበለና ሕጂ’ውን በብዘመኑ ዝለዓሉ ደቃ ንዘልዓለም ስለ ኣምላኮምን ሃይማኖቶም ደሞም ከምዘፍስሱ ዘመላክት እዩ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ከም ዝዘመሮ “በደሙ ክቡር ቤዘወነ፥ ኣኮ በወርቂ ሓላፊ ዘተሳየጠነ” ቅዱስ ጴጥሮስ’ውን “እንዘ ተኣምሩ ከም አኮ በዘይማስን ብሩር ወወርቅ ዘተቤዘወክሙ ኣላ በክቡር ደሙ ለክርስቶስ ከመዘበግዕ ቅድው ወንጹሕ” ከምዝጠፍእ ወርቅን ብሩርን ዝተቤጀወኩም ዘይኮነስ ከም ንጹሕ ናይ በጊዕ ደም ብክቡር ናይ ክርስቶስ ደም ከም ዝተበጀወኩም(ዝገዝኣኩም) ትፈልጡ ኢኹም ከም ዝብል (1ጴጥ1:18-19)።
 11. መምህር ምስ ደቀ መዛሙርት፥ ጉባኤ ዝመሥረተ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምዃኑ፥ እዚ ጉባኤ ድማ ካብ ሓወርያትን ሊቃውንትን እናተታሓሓዘ ከም ዝመጸ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክሳብ ሕጂ ጉባኤ ዘርጊሓ ብሊቃውንት ካህናት ዲያቆናት፥ ጳጳሳት፡ ሊቀ ጳጳሳት ክሳብ ፓትርያረክ ዝፈርይሉ ጉባኤ ከም ምዃኑ መጠን እዚ መሠረት ንኸይዳኸም ማኅበር ነዚ ናይ ኣብነት ቤትምህርትን፡ ናይ ነገረ መለኮት ደቀ መዝሙርትን ዝምስርትን ዝሕግዝን ዘበራትዕን፡ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ምስፋሕ እትነጥፍ ምዃኑ ንምምልካት ኣብ ኣርማ ውሽጢ ተካቲቱ።
 12.  መቆምያ፥ መደገፊ ማለት ኮይኑ ቀንዲ ኣገልግሎቱ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማኅሌት ብፍላይ ድማ ኣብ ዓብይ ጾም ንዝማሜ ዝጥቀምሉ፡ ንእግዚኣብሔር ዘመስግንሉን ካህናትን ምእመናን ኣብ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ድኻም ንኸይስምዖም መደገፊ ዝጥቀምሉ መቆምያ ይብሃል። ስለዚ መቆምያ ንዝደኸሙ ምርኩዝ፡ ድጋፍ፡ መዕረፊ፡ መደገፊ ከምዝኾነ ማኅበርውን ኣብዚ ኣርማ ዝእተወትሉ ምክንያት ንኣብያተ ቤተክርስቲያን፡ ገዳማትን፡ ከምኡውን ንመንፈሳውያን ተማሃሮ ዝሕግዝ ዝድግፍን ምዃኑ ዝገልጽ እዩ።
 13. መጽሓፍ፥ ዝተዘርግሐ መጽሓፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰማንያስ ሓደን መጻሕፍቲ ከምዘሎን ንሳቶም’ውን ብዙሓት ገድላት፥ ድርሳናት፥ መልክዓት፥ ኣዋልድ መጻሕፍት ከም ዝወለዱ ርዱእ ኮይኑ ማኅበሩ’ውን ነዚ እንዳ ሓለወት(ዓቀበት) ንኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ሓልዮም ንዘሕትሙ’ውን ብገንዘብ ብምሻጥን ከም እተበራትዕ ዝገልጽ እዩ
 14.  ቤተክርስቲያን፥ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰማያዊት ኢዮርሳሌም ምሳሌን ኣምሳልን ምዃና ዝፍለጥ ኮይኑ ርእስ ኣድባራት ቅድስቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣስመራ ኣብ ወጻእን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ዘለዉ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትውክል ምዃና እዩ። ናይ ማኅበሩ ስያሜ’ውን ብቅድስት ማርያም ስም ስለ ዝኾነ ወካሊት ኮይና ቐሪባ ኣላ
 15.  ሥርናይን ወይንን፥ ካብ እክልን ፍረን እቲ ዝተመርጸ ሥርናይን ወይንን እዩ፥ በዚ’ውን ዝተመርጸ መሥዋዕቲ ኮይኑ ይቀርብ ከም ዝነበረ መልከጸደቅ ብሥርናይን ወይንን መሥዋዕቲ የቅርብ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ዘፍ14:18-20። ክብርን ምስጋናን ንዑኡ ይኩኖ ኣምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ’ውን ወይንን ሥርናይን ቀዲሱን ኣክቢሩን፥ ወይኒ ቅዱስ ደሙ ቀየሮ፡ ሥርናይ(ሕብስቲ) ድማ ቅዱስ ሥጋኡ ከም ዝቐየሮ መጻሕፍቲ የረድኡና፥(ሉቃ22:31፡ ዮሓ12:24)። ብቅዱስ ሥጋኡን ብክቡር ደሙን ገነት መንግስተ ሰማያት ከም እንኣቱ ብቅዱስ ቃሉ ከምዚ ኢሉና እዩ፥ “ዘበልዐ ሥጋየ ወሰትየ ደምየ ቦ ሕይወት ለዘለዓለም ወአነ ኣንሣኦ በደኅሪት ዕለት” ሥጋይ ዝብልዐ ደመይ’ውን ዝሰተየ ናይ ዘልዓለም ሕይወት ኣለዎ፥ ብዳሕራይ ዕለት (ብግዜ ምጽኣት’ውን) ከተንሥኦ እየ(ዮሓ6:54) ከም ዝብል ካብ ናይ ሃይማኖትና ኣዕማደ ምሥጥር ሓደ ምስጢር ቁርባን ስለ ዝኾነ ንምርዳእን ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ተቀቢልና ገነት መንግሥተ ሰማያት ንክንኣቱ ናይ ሃይማኖትና ምሥጢር ምዃኑ ዘረድእ እዩ፡ ዘማሪ ዳዊት’ውን በገንኡ እናደርደረ “እምፍሬ ሥርናይ ወወይን ወቅብዕ በዝኃ በሰላም ቦቱ እስክብ ወእነውም። ካብ ሥርናይን ካብ ፍረ ወይንን ዘይትን ዝበዝሐ ብሰላም እድቅስን እትንስእን(መዝ4:7)። ቅዱሥ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ዕረፍቲ ሥጋን ዕረፍትን ነፍሰን መድኃኒተ ሥጋን መድኃኒተ ነፍስን ከም ንረኽበሉ ከምዚ ስለ እንእመን ኣብ ኣርማ ማኅበር ኣትዩ ይትከብ።
 16. ኣርማ ማኅበረ ማርያም ዘኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ፍሉይ ዝገብሮ፡ እንተሃሊዩ ቅርጹ እዩ። ኣብ ቅርጺ እዚ ኣርማ ክልተ መልክዕ ኣለዎ። ቅዳማይ ናይ ኖህ መርከብ፡ኣመንቲ እዛ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን እትኃቁፍ ምዃና ንምርኣይ። ካልኣይ ድማ ናይ ዓይኒ ቅርጺ ኮይኑ ኣሰር ኣቦታትና ብምኽታል ናይ ቅድስቲ ቤተክርስቲያን ዶግማ፥ ቀኖና፥ ትውፊት ተጣባቂት(ተኻላኻሊት) ምዃና ንምርኣይ እዩ ።